Çıfıt Çarşısı:

Çıfıt Çarşısı nedir? Çıfıt Çarşısı deyimi ne anlama gelir?

Çıfıt Çarşısı; Kelime anlamı olarak Yahudi Çarşısı anlamına gelir fakat bu ifade gerçek anlamında değil, mecazi anlamda kullanılan Osmanlıca bir ifadedir. Hile ve düzenbazlığın hüküm sürdüğü, işlerin yalan dolanla halledilmeye çalışıldığı, kimsenin kimseyi dürüst olarak görmediği ortamlar için kullanılan deyimdir. Hilelerle, yalanlarla bozulan ortamları ifade eder. 

Bakınız: Çıfıt: Cuhud


Benzer Haberler & Reklamlar