Çıfıt: Cuhud

Çıfıt nedir? Çıfıt ne demektir? Cuhūd nedir? Cuhūd ne demektir?

Çıfıt (Cuhūd); Yahudi anlamına gelen İbranice Yəhūd kelimesinin Farsçalaşmış şeklidir. 

Çıfıt, Osmanlıca deyim olarak; hileci, düzenbaz anlamında kullanılmıştır.  İslam halk inançlarında Yahudilere duyulan güvensizlikten ve onlardan her tür kötülük beklenmesinin normal olduğu inanışından doğan bir deyimdir.


Benzer Haberler & Reklamlar