Anekdotik: Anecdotic

Anekdotik nedir?

Anekdotik; Anekdota dayalı bilgi demektir. Rivayetten ibaret anlamına gelir. Fıkra kabilinden, rivayete dayalı, bilimsel ve resmi yayın organlarında yayınlanmamış, bilimsel temeli olmayan, gayrı resmi bilgi ve anlatımlar için kullanılan terimdir. 

Terim İngilizce Anecdotic kelmiesinden türemiştir, Fransızcası anecdotique şeklindedir. Anekdot kelimesinin etimolojik kökeni ise Eski Yunanca, Anekdota'dır.

Bakınız: Anekdot


Benzer Haberler & Reklamlar