Anekdot: Anekdota

Anekdot nedir? Anekdota nedir?

Anekdot; kökeni eski Yunanca Anekdota olan Fransızca anecdote kelimesinden Türkçeleşen terim, genelikle edebî ve bilimsel amaçlı anlatılan kendi içinde tutarlı ve "esprili" bütünlük içeren kısa anlatınları ifade eder. Esprili, kısa öykü, fıkra ve menkıbe türü anlatımlara Anekdot denilir.

Eski Yunanca'da Anekdota; "An" ve “Ektodos” kelimelerinden türemiştir. Ektodos'un kelime anlamı yayınlanmış demektir. An ön eki ise, olumsuzluk sıfatıdır. Anekdota, "yayınlanmamış” anlamına gelir ki "bilimsel olmayan, "rivayet", "gayri resmi bilgi" olarak Türkçeleştirilebilir.

Anekdota, aynı zamanda Prokopius’un bir eserdir, ancak onun ölümünden sonra yayınlamıştır.

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar