Samsun'daki Arkeoloji kazısı siyasi rezaleti ortaya çıkardı!

Samsun'daki Arkeoloji kazısı siyasi rezaleti ortaya çıkardı!

1979 yılında dönemin belediye meclis üyelerine ait bazı binalarının tarihi eser olarak tescil edilmesi engellenmiş. Şimdi çocukları ve torunları dedeleri "Bu binalar tarihi eserdir" diyerek yıkımını engellemeye çalışıyor ama tadilatlarla tarihi binaların tarihiliğinden eser bırakmamışlar!

Yüksek Mimar ve Şehir Planlama Uzmanı Embiya Sancak, Samsun Saathane Meydanı Kazı çalışmaları hakkında Diriliş Postası’na çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin Samsun Saathane esnafının haklarını ve hukukunu tuzak kararlar ile gasp ettiğini savunan Sancak, bunun telafisi imkânsız mağduriyetler oluşturulduğunu da kaydetti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin Samsun Saathane esnafının yerlerini meydan ve park yapılacak diye yok pahasına almaya teşebbüs ederek kamulaştırmaya çalıştığını iddia eden Yüksek Mimar ve Şehir Planlama Uzmanı Embiya Sancak, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin Saathane esnafının mülkiyet haklarını yok saydığını savunarak “Öncelikle bütün bunlar arkeolojik kazı için değil meydan projesi için yapıldı. Buradaki insanlar tuzak kararlar alınarak mağdur edildi. Vatandaşları tek bir parsele toplayarak kamulaştırma yerine imar uygulamasıyla mülkiyet hakları elinden alınmaya teşebbüs edildi. Sonra da Saathane esnafının imar haklarının yok sayılması kurnazlığına gidildi. Onlarca vatandaşa bir iki metrekare yer gösterilerek kendi aralarında uzlaşamaz hale getirdikten sonra kalan yerler de satışı yapılamaz, çivi çakılamaz ve değersiz bir mülk haline getirildi” diye konuştu.

Yüksek Mimar ve Şehir Planlama Uzmanı Embiya Sancak, Samsun Saathane esnafının tarihten günümüze gelen sıkıntılarının altında yatan gerçekler hakkında ise şu bilgileri verdi;

“1979 yılında 1974 Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu muvacehesince kırk kişilik tarihçi ve arkeologdan oluşturulan inceleme komisyonu iki ay boyunca Samsun’da incelemelerde bulundu. İncelemeler sonucunda tarihi dokusu bulunan bütün binalar tespit edilirken bazı binalar tespit edilmesine rağmen tescil edilemedi. Bunun da nedeni buradaki binaların sahiplerinden bir kaçının o döneme ait belediye meclis üyesi olarak binalarının tarihi eser olarak tescil edilmesini karşı gelmeleriydi.

Şimdi o meclis üyelerinin varislerinden olan mal sahiplerinin bir kısmı şu anki arkeoloji kazı çalışmalarında onların dedeleri ve babalarının tersine “Bu binalar tarihi eserdir” diye itirazda bulunarak “Yıkılamaz” dediler ve mahkemeye gittiler. Şimdi o binalar yıkılırken gördük ki o dönemin bazı meclis üyeleri binalarını içten yıkarak aslına uygunluktan çıkartmış ve betonarme hale getirmişti. Mal sahiplerinin mağduriyeti doğrudur ama samimiyet yoktur. O binalar tespiti yapılmasına rağmen tescili de yapılmış olsaydı bugün Saathane civarında ki o yapılar yıkılamayacak ve arkeolojik kazı da yapılmayacaktı.

O binaların altında yer alan kazı çalışmalarında 1869 Büyük Samsun Yangınına ait küller çıkarıldı.”

Diriliş Postası


Benzer Haberler & Reklamlar