Ruh: Nefs

Tin nedir? Ruh Nedir? Nefs nedir?

Ruh (Nefs / Tin / Ame); İradi hareket, his ve hayat gücü taşıyan cevher, soluk, hava. Canlı varlıkların somutdışı ve maddi olmayan özü, arzu ve heveslerin kaynağı olan soyut varlığı. Canlılara hareket yetisi ve yaşam enerjisi veren maddi (cismani) olmayan varlık.

Etimolojik olarak kelime; Soluk, hava, esinti, ruh anlamına gelir.

Arapça'da Nefs, Fransızca'da Esprit, İngilizce'de Spirit ile ifade edilen kavramın kökeni hemen hemen tüm dünya dillerinde "nefes / soluk" kelimesidir. Tanrı’nın nefesi, ilahi gücün harekete geçirdiği hava anlamına gelir.  İnsanın bedensel olmayan soyut yaşamının özü, Tanrı’dan gelen yaşam kudreti demektir.

Ruh kavramı; Ame (bedene bağlı) ve Tin (özgür) olarak iki ayrı şekilde tasavvur edilmektedir.

Kelimenin ayrıca ; manâ, şuur, bilinç, tabîat, huy, ahlâk, meşrep, akıl, zekâ, fikr  cin, perî, fehm, idrâk, niyet, maksad; istidâd, Yaşam ve duygu ilkesi olarak değerlendirilen şahsi bilinç, kendine haslık. Hayalet,  hortlak, peri. Düşünen gerçeklik, düşünme yetisi, zihinsel., Aydın düşünce, entellektüel zihin, akıl, gönül, kalp gibi pek çok alt anlamı vardır.

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar