Ame: Ame kavramı olarak Ruh

Ame nedir? Ame kavramı neyi ifade eder? Ame ile tin arasındaki fark nedir? Ame ne demektir? Ame ne anlama gelir?

Ame, Latince kökenli Ruh anlamına gelen kelime Fransızca'da varlıkların, mahrem, gözle görünmez kısmı olarak tarif edilir. Ruhun bir beden içindeki ve ona bağlı (tutsak) halidir. Organizmaların içindedir, organizmaya bağlıdır ve içinde bulunduğu organizmadan ancak ölüm ile ayrılır.

Âme bedensel bağlardan kurtulduğu zaman Tin (esprit) olarak tanımlanabilir.

Âme Kavramı; Ame filozofların yetilerini ve işlemlerini incelediği yaşam ilkesidir. Romalıların, bir insan son nefesini vermek üzere iken ruhunu (âme) teslim ettiğini belirtmek için kullandığı kavramdır.

Âme ile Tin (esprit) arasındaki en temel fark bağımsızlık olarak ifade edilebilir.  Ancak Tin bağımsız bir varlık olmasının yanı sıra daha geniş eylem alanına sahiptir ve kendisine yaklaşanları etkileme gücüne sahiptir.  Tin (esprit) kavramından farklı olarak âme sadece bedenle ilişkilidir; hayat verdiği ve hareket ettirdiği bedene bağlıdır. Tin ise bedenden bağımsız, maddeye karşıt kavramdır: Tanrı ve semavi zihinler [intelligences] âme değil esprit'dir (tin) ve insanın ruhu (âme) bedensel bağlardan kurtulduğu zaman o da esprit olarak tanımlanır.

Tinin kozmik fonksiyone sahiptir, atalara ait saygınlığı vardır, yeni doğan çocuklara ruh olarak geçer ve onu korur. Nesnelerle iletişime geçerek onları kutsallaştırır.  Bu anlamda Tin, Latince Genius (Gebe, yenilenen) Eski Yunanca'da Damion (kendini yenileyen) kavramlarına daha yakındır.

Bakınız: Ruh: Nefs

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar