Tin: Tin kavramı olarak Ruh

Tin nedir? Tin kavramı nedir? Ruh ne demektir?

Tin; (Arapça'da Nefs, Fransızca'da Esprit, İngilizce'de Spirit) soyut yaşam özü, ilahi soluk olduğuna inanılan soyut güç. Herhangi bir bedene, cismani yapıya bağlı olmayan, özgür şekilde iradi hareket, his ve hayat gücü taşıyan cevherdir.

Bakınız: Ruh: Nefs

Etimolojik olarak kelime; Soluk, hava, esinti, ruh anlamına gelir. Tanrı’nın nefesi, ilahi gücün harekete geçirdiği hava anlamına gelir.  İnsanın bedensel olmayan soyut yaşamın özü, Tanrı’dan gelen ilham, esin. Yaşam ve duygu ilkesi olarak değerlendirilen şahsi bilinç, kendine haslık. Hayalet,  hortlak, peri. Düşünen gerçeklik, düşünme yetisi, zihinsel. Aydın düşünce, entellektüel zihin, akıl, gönül, kalp gibi çok sayıda alt anlamı vardır.

Âme denilen ruh kavramından farklı olarak özgürdür, her hangi bir organizmaya bağımlı değildir.

Âme ile Tin (esprit) arasındaki en temel fark özgürlük, bağımsızlık olarak ifade edilebilir.  Ancak Tin bağımsız varlık olmasının yanı sıra daha geniş eylem alanına sahiptir ve kendisine yaklaşanları etkileme gücüne sahiptir.  Tin (esprit/spirit/nefs) kavramından farklı olarak âme sadece bedenle ilişkilidir; hayat verdiği ve hareket ettirdiği bedene bağlıdır. Tin ise bedenden bağımsız, maddeye karşıt kavramdır: Tanrı ve semavi zihinler [intelligences] âme değil esprit'dir (tin) ve insanın ruhu (âme) bedensel bağlardan kurtulduğu zaman o da esprit olarak tanımlanır.

2- Davranışı belirleyen tutum veya ilke: Belli bir düşünce, hissetme veya davranış biçimi, özellikle belirli bir insan grubuna, bir faaliyete, zamana veya mekana özgü yöntem veya davranış şekli...

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar