Prof. Dr. Besim F. Dellaloğlu

Besim F. Dellaloğlu kimdir?

Besim F. Dellaloğlu; Prof. Dr., Akademisyen,Sosyolog, rehber (d.1965 İstanbul - )

1965’de İstanbul’da doğdu. 1984’de Galatasaray Lisesi’ni, 1990’da Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitirdi.

Yüksek Lisans ve Doktorasını Mimar Sinan Üniversitesi’nde Sosyoloji alanında hocası felsefeci Ömer Naci Soykan danışmanlığında yaptı. Lisans ve lisansüstü eğitimi esnasında uzun süre Fransızca turist rehberliği yaptı.

Memleketin büyük bir bölümünü gezdi. Frankfurt Goethe Üniversitesi’nde (1998), Paris VIII Üniversitesi’nde (2002), Lizbon Üniversitesi’nde (2014) ve Strasbourg Üniversitesi’nde (2017-2018) doktora sonrası araştırmalarda bulundu.

Bu vesileler sayesinde kısa süreliğine Frankfurt, Paris, Lizbon ve Strasbourg’da yaşadı. Mimar Sinan, Marmara, İstanbul Bilgi, Yıldız Teknik, Galatasaray, Kırklareli, İstanbul Üniversitelerinde dersler verdi. 2013’ten beri Sakarya Üniversitesi’nde Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nde görev yapıyor ve Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans Programı koordinatörlüğünü yürütüyor.

Kitapları  Frankfurt Okulu’nda Sanat ve Toplum (Say), Romantik Muamma (Ayrıntı), Benjamin (Derleme-Say), Benjaminia: Dil, Tarih ve Coğrafya (Ayrıntı), Modernleşmenin Zihniyet Dünyası: Bir Tanpınar Fetişizmi (Kadim), Zamanın İçinden Zamanın Dışından (Heretik).
 


Benzer Haberler & Reklamlar