Öğretmen Akademisi Vakfı: ÖRAV

Öğretmen Akademisi Vakfı nedir? ÖRAV neyin kısaltması?

Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV);  Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimini desteklemek amacıyla eğitim programları geliştirmek ve bu programları ücretsiz olarak öğretmenlere ulaştırmak amacıyla kurulmuş sivil toplum kuruluşudur. Garanti Bankası tarafından 2008 yılında kurulmuştur.

VİZYONU: Öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimi alanında Türkiye’nin en etkin ve üretken sivil toplum kuruluşu olmak.

MİSYONU:  Mevcut olanakları ve kaynakları en etkin biçimde kullanarak, öğretmenlerin ve ülkede eğitim sorumluluğunu üstlenmiş tüm bireylerin mesleki ve kişisel gelişimlerine destek verecek projeler oluşturup yürütülmesiyle, öğretmenliğin özel bilgi, beceri ve tutum gerektiren bir meslek olarak toplum algısında hak ettiği değere ulaşmasına ve onların geleceğe yön veren nesillerin yetiştirilmesinde liderlik etmelerine katkı sağlamak.

ÖRAV'ın sitesinde kurum hakkında "Bireysel ve toplumsal sorumluluklarının bilincinde, araştıran, sorgulayan, analitik düşünebilen, özgüven sahibi, kişisel gelişimin sürekliliğini önemseyen, evrensel değerleri benimseyen, ülkenin kültür mirasına sahip çıkabilecek genç nesillerin yetiştirilmesinde önder rol oynayan öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerini desteklemeyi hedefliyor. Öğretmen Akademisi Vakfı, bugüne kadar bu amaç doğrultusunda; Vakıf merkezinde ve Türkiye’nin her yöresinde görev yapan 220 eğitimciden oluşan ekibi ile, 81 ilde 180.000 öğretmen ve eğitim yöneticisi ile atölye çalışmalarında buluştu" ifadeleri yer alıyor.

İletişim Bilgileri:

Büyük Postane Cad. No:19 Kat:4 Bahçekapı İstanbul, Türkiye, 34420

Tel: 0 212 514 90 40-44 - Faks: 0 212 514 90 49

info@orav.org.tr

İnternet sitesi: www.orav.org.tr 

@orav2008

Facebook.com/ogretmenakademisivakfi

https://www.instagram.com/ogretmenakademisivakfi

https://twitter.com/orav2008


Benzer Haberler & Reklamlar