Numismatik: Meskukat

Numismatik nedir? meskukat nedir?

Numismatik; Sikke bilimi. Eski para ve madalyaların tarihi ve tanımıyla uğraşan bilimdir.

Nümismatik, sikke ve madalyonların tarihi ve tanımıyla uğraşan; Tarih biliminin alt kolu olan bilim dalının adıdır. Sikke anlamına gelen Grekçe "nomisma"(Kurallara uygun, geçerli olan anlamına gelir) ile Latince "numisma" kelimelerinden türemiştir. Sikkecilik olarak da adlandırılır. Para ve paranın tarihi ile ilgili araştırmalar yapan bir bilim dalıdır. Bu bilim dalında uzman kişilere "Nümismat" adı verilir.

Sikkelerle uğraşan bilim dalına numismatik, bu bilimle uğraşan kişilere ise numismat denilir. Türkçe’ye Batı dillerinden numismatik olarak geçen bu kavramın yerine Osmanlıca meskukat (sikkenin çoğulu) sözcüğü de kullanılmaktadır.

Numismatik teriminin kökeni kanun anlamına gelen Eski Yunanca nomos sözcüğüne dayanmaktadır. Nomos’tan türetilmiş ve sikke anlamına gelen nomisma kelimesi Latince’ye nummus olarak geçmiştir. Aristoteles, Nikomakhos Etikleri'nden sikkenin değerinin kanunla güvence altına alındığı "Nomisma ismini taşır, çünkü doğal değil aksinekanuna ait bir nesnedir.” şeklinde vurgulamaktaydı.

Numismatik; Para koleksiyonculuğu anlamında da kullanılır, Madeni ve kâğıt paralar, madalyalar, nişanlar, hatıra madalyonları ve jetonlar gibi sınıflara ayrılır.

Para koleksiyonculuğu da çoğu kez Nümismatik olarak adlandırılır.

Nümismatik, incelediği nesnelerin zamanla bozulmaması sayesinde sikke ve madalyalarda kullanılan alaşımları ve bunların ağırlıklarını, paraların yeryüzünde dağılımı ve yayılım alanlarını ortaya koyarak; coğrafyanın, tarihinin, dinler ve gelenekler tarihinin, sanat tarihinin ve çeşitli devirlerdeki ticaret sistemlerini inceleyen ekonomi tarihinin başlıca yardımcısı olmuştur.


Benzer Haberler & Reklamlar