Mimesis: Mimetisthai

Mimetisthai nedir? Mimesis nedir?

Mimesis (mimetisthai); Taklit, temsil, taklit yeteneği anlamlarına gelir. Doğa ve insan davranışların, sanatsal faaliyetlerde ve özellikle tiyatroda taklit edilerek yansıtılmasını ifade eder. Hatta Aristo, sanatın özünü temsil etme yeteneğinin oluşturduğunu savunur.

Eski Yunanca mimetisthai taklit etmek fiilinden modern dillere geçmiştir.


Benzer Haberler & Reklamlar