Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Antropoloji Bölümü

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü

Bölüm Hakkında

İnsan bilim anlamına gelen antropoloji, insan çeşitliliğinin bilimidir, bu kapsamda insanın zaman ve mekan içerisindeki çeşitliliğini incelemekte, toplumsal ve kültürel benzerlik ve farklılıkları betimlemeye çalışmaktadır. Anadolu barındırdığı kültürel çeşitlilik ve tarih boyunca sürekli olarak çok sayıda insan topluluğuna evsahipliği yapmış olması sebebiyle antropolojik açıdan son derece büyük bir potansiyel ve öneme sahiptir. Bu bakımdan, Anadolu’da yaşamış ve yaşamakta olan toplumların kültürel ve biyolojik çeşitliliğinin tarihsel ve mekansal bütünlük içerisinde ele alınması, diğer yandan da bu çalışmaların gerek ülkesel, gerekse küresel anlamda değerlendirilmesi önem arz etmektedir.

Antropoloji Bölümü bünyesinde yer alan Paleoantropoloji Anabilim Dalı, geçmiş insan toplumlarını incelemektedir. Bu kapsamda arkeolojik alanlardan insan iskeletlerinin uygun yöntemlerle çıkarılması, bunların tasnifi ve iskeletlerden elde edilen bilgiler doğrultusunda eski insan toplumlarının sağlık sorunları, yaşam biçimi ile nüfus yapısı arasındaki ilişkiler belirlenerek tarihsel, biyolojik ve kültürel çeşitliliği incelenmekte ve yorumlanmaktadır. Diğer yandan, Anadolu’nun zengin doğa tarihi de yine bu Anabilim Dalı altında araştırılmaktadır, örneğin; omurgalı hayvan gruplarını da içinde yaşadıkları çevre ile birlikte paleoekolojik veriler ışığında, farklı bilim dallarıyla ortaklaşa çalışmalar yürüterek incelemektedir. Bu Anabilim Dalı’nın çalışma materyalleri arkeolojik kazılardan çıkarılan insan iskeletleri ve paleontolojik kazılardan çıkarılan fosil buluntulardır. Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı, insanın toplumsal çevreye uyarlanma sürecinde toplumsal ve kültürel deneyim ile aktarılan yönlerini incelemektedir. Fizik Antropoloji Anabilim Dalı ise, yaşayan insan toplumlarında çevresel ve kültürel etkilerin insan morfolojisine yansıyan yönlerini incelemektedir. Tüm çalışmalar, karşılaştırmalı olarak gerçekleştirilmekte ve böylelikle çalışmalara konu olan insan topluluğunun, gerek arkeolojik gerekse güncel olsun, diğer toplumlardan benzerlik ve farklılıkları antropolojik çalışmalarla ortaya konulabilmektedir.

Tarihçe
Antropoloji Bölümü, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde 2009 yılında kurulmuş olup, 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında lisans eğitimine başlamıştır. Kurulduğu günden bu yana Paleoantropoloji, Fizik Antropoloji ve Sosyal Antropoloji olmak üzere üç anabilim dalında eğitim vermektedir. Bölümümüzde halen 3 yardımcı doçent, 1 doktor araştırma görevlisi, 2 araştırma görevlisi (1 ÖYP) görev yapmaktadır.

Meslek tanımı ve istihdam Alanları
Antropoloji Bölümü mezunları, başta Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde olmak üzere pek çok kamu kuruluşunda kendilerine yer bulabilmekte, ayrıca akademik olarak da çalışmalarına devam edebilmektedirler.

Misyon-Vizyon

Antropolojinin en önemli niteliği bütüncül ve evrensel bakış açısıdır. Bu nedenle antropoloji eğitimi öğrencilere nesnel bir bakış açısı sağlayarak, toplumlar arasındaki farklılıkların her birinin özgün yaşam koşullarının sonucunda ortaya çıktığını kavratmayı ilke edinmektedir. Bu kapsamda vizyonumuz, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, bilimsel düşünme yetisine sahip, insani ve kültürel değerlere sahip çıkan, bilimsel gelişmeleri takip edebilen ve bilimsel bilgi üretebilen genç bireyler yetiştirmektir. Bölümümüzün misyonu ise, Antropoloji Biliminin ülkemizdeki gereksinimlerini göz önünde bulundurarak, Üniversitemizi bu alanda eğitim veren üniversiteler arasında üst basamaklara taşımaktır.

Akademik Personel

Paleoantropoloji ABD
Doç. Dr. Fatma Arzu DEMİREL (Bölüm / Anabilim Dalı Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Derya ERYILMAZ
Arş. Gör. Alper Yener YAVUZ

Sosyal Antropoloji ABD
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe YILDIRIM (Anabilim Dalı Başkanı)

Fiziki Antropoloji ABD
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet İhsan AYTEK (Anabilim Dalı Başkanı)

Adres: AdresBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstiklal Yerleşkesi, 15030 BURDUR
Telefon: +90 248 213 30 00
 Fax: +90 248 213 30 99
e-Posta: fef@mehmetakif.edu.tr
Web Adresi: https://fef.mehmetakif.edu.tr/akademik/122/antropoloji-boeluemue


Benzer Haberler & Reklamlar