Mastaba: Mastava

Mastaba nedir? Mastava nedir?

Mastaba (Mastava); Bir mezarı örten dikdörtgen tabanlı yapıdır. 

Mastaba; sanat tarihi terimi olarak; Cami, han, medrese gibi büyük İslam yapılarında, kapının iki yanında bulunan, oturma işlevine hizmet etmek için yapılmış, taş ya da ahşap, masif, prizmatik biçimli ögedir.

Mastaba tarihi terim olarak;  Eski Mısır uygarlığında, toprak altına gömülen ölülerin anısına, mezarın hemen üstüne kurulan tepesi düz odacık veya üstü yatay olarak kesilmiş dört yüzlü, kesik piramit biçimidir. 

Eski Mısır mimarisinde kullanılan bir tür mezar yapısı olan Mastaba veya mastava kesik piramit biçimli alçak bir toprak üstü kısmıyla toprak altı mezar odasından oluşur. Üst kesim kesme taşdan yapılmış bezemesiz masif bir kitledir. Mezar odasının ise, duvarları ölünün yaşamıyla ilgili sahneleri betimleyen resimlerle bezelidir. Mastabalar eski Mısır'da anıtsal taş mimarinin ilk örnekleridir. Yönetici sınıf ve hanedan üyeleri için yapılan mastabalar, sonraki gelişmelerle yerlerini büyük oranda önce piramitlere, daha sonra da kaya mezarlarına terk etmişlerdir.

Arapça'da mastaba kürsü anlamına gelir.


Benzer Haberler & Reklamlar