İstanbul Üniversitesi Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü

Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölüm Başkanı
Prof.Dr. GÜLER ÇELGİN

İstanbul Üniversitesi Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü bünyesinde 3 Anabilim Dalı altında eğitim vermektedir.

1. Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 

2. Hititoloji Ana Bilimdalı 

3. Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

 

1. Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 

Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı

Prof.Dr. ÇİĞDEM DÜRÜŞKEN

Tarihçe

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesinde üniversite reformunun yapıldığı 1933 yılından 1943 yılına kadar kurulan on iki enstitü arasında Klasik Filoloji Enstitüsü de bulunmaktaydı. 1938’de enstitünün yerini Klasik Filoloji Kürsüsü aldı ve kürsünün ilk başkanı Prof. Clemens Emin Bosch oldu. 1942-1944 yılları arasında bu görevi Prof. Ronald Syme sürdürdü. Bu dönemde İrlandalı Prof. Oliver Davies ve Cambridge Üniversitesi’nden gelen George Ewart Bean dersler verdi. 1945 yılında Prof. Syme’ın ayrılmasıyla, kürsünün başkanlığını bir süre için Felsefe Kürsüsü profesörlerinden Walter Kranz üstlendi. Ardından bu görevi 1977 yılına kadar sürdürecek olan Prof. Dr. Faruk Zeki Perek devraldı. Klasik Filoloji Kürsüsü’nün 1982 yılında çıkan YÖK yasasından önceki son başkanıysa Prof. Dr. Zafer Taşlıklıoğlu oldu. Klasik Filoloji Kürsüsü’nden doğan ve Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü içinde bir Anabilim Dalı olan Latin Dili ve Edebiyatı’nın başkanlığını sırasıyla Prof. Dr. Müzehher Erim ve Prof. Dr. Erendiz Özbayoğlu yürüttü. Bu görevi 2002-2003 öğretim yılından bu yana Prof. Dr. Çiğdem Dürüşken sürdürmektedir.

Vizyon:

Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nın vizyonu evrensel bilim, felsefe, edebiyat ve sanat dili olan Latinceyi çağdaş yöntemlerle öğreterek, günümüze kalan eserler ışığında, Batı Medeniyetinin temelini oluşturan düşünce yapıları, kültürel değerler, hak, hukuk ve adalet anlayışı üzerine derin bir bilinç kazandırmaktır.


Misyon:

Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nın misyonu, Batı kültürünün ve uygarlığının temel unsurlarını kavramak için gerekli olan klasik edebiyatı ve kültürü öğreterek, bilimsel ve felsefi düşünme yetisine ve birey olma bilincine sahip nesiller yetiştirmek, ayrıca Latince eserleri filolojik yöntemle özgün dilinden çevirerek Türkçeye kazandırmak ve böylece ülkemizde çeviri edebiyat alanında var olan kültürel boşluğun doldurulmasına katkıda bulunmaktır.

Faydalı Bilgiler

- Latin Dili ve Edebiyatı ne öğretir? Bu bilgi alanı neyi hedefler?

Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı evrensel bilim, felsefe, edebiyat ve sanat dili olan Latinceyi çağdaş yöntemlerle öğreterek, günümüze kalan eserler ışığında Batı medeniyetinin temelini oluşturan düşünce yapıları, kültürel değerler, hak, hukuk ve adalet anlayışı üzerine derin bir bilinç kazandırmayı amaçlar.

- Anabilim Dalımızın Türkiye’deki diğer bölümlerden ayrılan yönleri nelerdir?

Anabilim dalımız alanında uzman akademik kadrosu, klasik kültürü ve edebiyatı tüm yönleriyle kapsayan yetkin ders programı ve düzenlediği akademik faaliyetlerle bilimsel ve felsefi düşünme yetisine sahip öğrenciler yetiştirmektedir.

- Latin Dili ve Edebiyatına nasıl girilir?

Anabilim dalımıza ait taban ve taban puanları ile diğer bilgilere YÖK ATLAS’tan ulaşmak için tıklayınız.

- Size neler sunuyoruz?

Anabilim Dalımızda öğrenim gören öğrenciler Çift Anadal/Yan Dal programlarına başvurma ve Erasmus anlaşmasıyla eğitimlerinin bir bölümünü Democritus University of Thrace (Yunanistan) ve Adam Mickiewicz University in Poznań’da (Polonya) görme olanağına sahiptir.

- Anabilim Dalımızın düzenlediği akademik ve sosyal faaliyetler nelerdir?

Anabilim Dalımızın düzenlediği akademik faaliyetler

Navisalvia: Dr. Sina Kabaağaç’ı Anma Toplantısı: Klasik filoloji ve antikçağ kültür tarihi başta olmak üzere felsefe, sanat tarihi, arkeoloji, tarih ve edebiyat gibi farklı disiplinlerden akademisyenlere antikçağa ilişkin fikir alışverişinde bulunma ve bilimsel bulgularını ortaya koyma olanağı sağlayan ve sunulan bildirilerin düzenli olarak yayımlandığı bilimsel toplantımız, 2003 yılından bu yana her yıl farklı bir konu başlığıyla gerçekleşmektedir.

Klasik Filoloji Seminerleri: Antikçağ kültürünün değişik açılardan ve farklı yönleriyle ele alınıp incelenmeye, tartışılmaya çalışıldığı ve sunulan bildirilerin düzenli olarak yayımlandığı disiplinlerarası seminerler dizimiz, 2003 yılından bu yana her yıl gerçekleştirilmektedir.


Öğrencilere Yönelik Gerçekleştirilen Faaliyetler

Klasik Filoloji Kulübü (Öğretim üyelerimizin danışmanlığı ve desteğiyle 2012 yılında kurulmuştur.)

Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Öğrenci Sempozyumu: Öğretim üyelerimizin danışmanlığında çeşitli üniversitelerden lisans ve lisansüstü öğrencilerin katılımıyla her yıl farklı bir üniversitenin ev sahipliği yaptığı öğrenci sempozyumumuz 2013 yılından bu yana düzenli olarak gerçekleştirilmektedir.​- Tabula: Öğrencilerimizin öğretim üyelerimizin danışmanlığında hazırladığı makaleleri yayımladığı öğrenci kulübü dergisi, 2015 yılından bu yana yılda iki kez olmak üzere düzenli olarak yayımlanmaktadır.

Kültür Gezileri: Anabilim Dallarımız öğrencilerinin bilgi ve görgülerini artırmak amacıyla öğretim üyelerimizin de katılımıyla yurtiçi ve yurtdışında olmak üzere ören yerleri, müzeler, ihtisas kütüphaneleri gezileri düzenlenmektedir.

Atölyeler: Öğretim üyelerimizin destekleriyle film ve eser okumaları gerçekleştirilmektedir.


- Latin Dili ve Edebiyatı mezunları hangi alanlarda çalışabilirler?

Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalından mezun olduktan sonra çeviri çalışmaları yapabilir, yayıncılık alanında çalışabilirsiniz. Bunun yanı sıra Latince eğitim veren kurumlarda eğitmenlik yapabilir; arkeolojik kazılarda ve müzelerde görev alabilirsiniz.  

Latin Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Akademik Kadro
Prof.Dr. ÇİĞDEM DÜRÜŞKEN 
Prof.Dr. BEDİA DEMİRİŞ
Doç.Dr. FATMA ÇİĞDEM MENZİLCİOĞLU
Dr.Öğr.Üyesi BENGÜ CENNET
Dr.Öğr.Üyesi EKİN ÖYKEN
Dr.Öğr.Üyesi EYÜP ÇORAKLI
Dr.Öğr.Üyesi PELİN ERÇELİK
Arş.Gör. AYSUN KARA
Akademik kadro listeleri, unvanlara göre ve aynı unvandaki isimler alfabetik olacak şekilde sıralanmaktadır.

Emekli Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Müzehher Erim

Prof. Dr. Erendiz Özbayoğlu

Dr. Sina Kabaağaç

 

http://latindili.edebiyat.istanbul.edu.tr/tr/content/anabilim-dalimiz/tarihce

 

2. Hititoloji Ana Bilimdalı 

Hititoloji Ana Bilimdalı Başkanı

Doç.Dr. HASAN PEKER

Hititoloji Ana Bilim Dalı Tarihçesi

Hititoloji Ana Bilim Dalı, Türkiye Üniversitelerinde, bu adla eğitim yapan iki birimden, ilk kurulanıdır. Atatürk’ün 1933 yılında yaptığı Üniversite reformu ile birlikte, Sümer-Eti filolojisi adı ile ve Prof. Dr. Helmuth Theodor Bossert’in başkanlığında çalışmalarına başlamış, daha sonra Eski Önasya Dilleri ve Kültürleri Bölümü adı ile hem arkeoloji hem filoloji alanlarında varlığını 1942-1981 yılları arasında sürdürmüştür. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile bölüm 1981’de ikiye ayrılmış, diller kısmı Hititoloji Ana Bilim Dalı adı ile Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü içinde yer almıştır.

Misyon - Vizyon

Ana Bilim Dalımızda lisans düzeyinde, MÖ. 1650-1200 yılları arasında Anadolu’da güçlü bir devlet kurmuş olan Hititlerin Sümer-Akkad çiviyazısı sistemi ile kaydettikleri bir ölü bir dil olan Hititçe öğretilmektedir. Bunun yanı sıra Hititçe metinler içerisinde geçtiği kadarı ile Sümerce gramerine de değinilmektedir. Akkadça, Hiyeroglif Orta Mısırca ve Anadolu Hiyeroglif Yazılı Luvice de giriş seviyesinde öğretilmektedir. Derslerde dinsel, yasal, idari ve tarihi içerikli metinlerin analizi yapılmakta, ayrıca Hitit ve Geç Hitit siyasal, kültürel tarihi yazılı belgeler ışığında öğretilmektedir. Aralıklı olarak açılan lisansüstü programlarında, Hititçe yanı sıra ele alınan dönemin diğer ölü dillerindeki belgeler üzerinde incelemeler yapılmakta, filolojik, tarihsel-kültürel araştırmalar yürütülmektedir.

Hititoloji Ana Bilim Dalı Akademik Kadro
Doç.Dr. HASAN PEKER 
Doç.Dr. MELTEM ALPARSLAN
Doç.Dr. METİN ALPARSLAN
Arş.Gör.Dr. FATMA KAYNAR
Arş.Gör. TOLGA PELVANOĞLU

Emekli Öğretim Üyeleri

PROF. DR. BELKIS DİNÇOL (Hizmet Yılları: 1978-2010)

PROF. DR. ALİ DİNÇOL (Hizmet Yılları: 1967-2010)

PROF. DR. MUHİBBE DARGA

PROF DR. MUSTAFA KALAÇ

PROF. DR. ULUĞ BAHADIR ALKIM

PROF. DR. HELMUT THEODER BOSSERT

http://hititoloji.edebiyat.istanbul.edu.tr/tr/content/akademik-kadro/emekli-ogretim-uyeleri

 

3. Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı

Prof.Dr. GÜLER ÇELGİN

Tarihçe
1983 yılından itibaren Yunan Dili ve Edebiyatı adı altında faaliyet gösteren anabilim dalımızın kökeni çok daha eskilere dayanmaktadır. İlk kez Ulu Önder ATATÜRK’ün emriyle kurulan, Ankara Üniversitesi’nde Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde 1936 yılında oluşturulan Klâsik Filoloji Bölümü’nde Latince ile birlikte yer almıştır. İstanbul’da ise 1943-44 yılında faaliyete başlamış ve Lâtince ile birlikte Klâsik Filoloji Bölümü adı altında 1983 yılına dek varlığını sürdürmüştür. Kuruluş aşamasında Oxford Üniversitesi’nden Prof. Ronald SYME, İrlanda’dan Prof. Dr. Oliver DAVIES ve Cambridge’ten George Ewart BEAN görev yapmışlardır. Gelişme sürecinde ise Prof. Faruk Zeki PEREK, Prof. Dr. Zafer TAŞLIKLIOĞLU, Prof. Dr. Müzehher ERİM ve Ok. Dr. Sina KABAAĞAÇ’ın katkıları olmuştur. 1983 yılında yürürlüğe giren 2547 sayılı yeni üniversiteler yasası hükümlerince bölüm ortadan kaldırılmış ve yeni düzenleme sonucunda anabilim dalımız Yunan Dili ve Edebiyatı adıyla, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü çatısı altında, Hititoloji ve Latin Dili ve Edebiyatı anabilim dallarıyla birleştirilmiştir. Anabilim dalımızın eğitim-öğretim kadrosu halen bir profesör, bir doçent, iki yardımcı doçent, iki okutman ve bir araştırma görevlisinden oluşmaktadır. Anabilim dalımızda, dört yıllık lisans öğretimi süresince Eski Hellen dili, alfabesinden başlayarak tüm gramer-sentaks kuralları verilmek suretiyle öğretilmekte, bu bilgiler metin dersleriyle pekiştirilmektedir. Gramer ve metin dersleri doğal olarak öğrencilerin de katılımıyla gerçekleştirilmektedir. Metin derslerinde, ilk sınıflarda bu amaca yönelik basit düzeydeki metinlerle öğrencilerin hem öğrendiklerini uygulaması, hem de çeviri yapma becerisini kazanmaları sağlanmakta; üst sınıflarda ise çeşitli yazarların yapıtlarının çevirisine geçilmektedir. Bu derslerin yanında, tüm lisans eğitimini kapsayacak şekilde edebiyat ve kültür dersleri mevcuttur. Edebiyat derslerinde, Homeros Çağı’ndan Bizans Çağı’nın sonuna kadar, Eski Hellen edebiyatındaki bütün edebî türler sistematik bir şekilde okutulmaktadır. Edebiyat derslerine paralel olarak yapılan kültür tarihi derslerinde ise, devlet yapısı (yönetim organizasyonu), ordu, din, bilim, eğitim ve spor gibi konular ele alınmaktadır. Eğitim programımızda, bunların dışında Yunan Filolojisine Giriş, Yunan Dilinin Lehçeleri, Yunan Epigrafyasına Giriş ve Erken ve Klasik Yunan Düşüncesi gibi, eski Hellen dili ve edebiyatı formasyonunu kazanmaları için gerekli dersler de bulunmaktadır. Öğrencilerimizin formasyonları Lâtin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’ndan alınan derslerle tamamlanmaktadır. Anabilim Dalımızın amacı, çağdaş uygarlığın yapı taşlarından biri durumundaki Eski Hellen kültür ve uygarlığının kavranıp özümsemesini sağlayarak bu amaç doğrultusunda daha hızlı ilerlemek, ayrıca verilen klâsik eğitim formasyonuyla topluma, çağdaş düşünen, akılcı ve humanist görüşlü bireyler kazandırmaktır. Çünkü bireye saygı, özgürlük düşüncesi, akılcılık gibi unsurlar Hellen dünyasında doğup gelişen kavramlardır. Hellenler, bilim ve felsefenin doğuşunda da önemli bir rol oynamış, yarattıkları birçok edebî türle Latin yazarlarına, ve birçok modern edebiyatçıya örnek olmuşlardır. Onları kavramak ve daha iyi anlamak için önce bu temel kaynağı iyice öğrenmek gerekir. Anabilim dalımızın ikinci bir hedefi de, birçok uygarlığa sahne olmuş ülkemizin zengin tarihsel ve arkeolojik geçmişinin araştırılması ve değerlendirilmesine katkıda bulunmaktır.

Misyon

Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Eski Yunan ve Roma Uygarlıklarının dillerini ve bu dillerde yaratılmış yazılı belgelerle, edebiyat eserlerini araştırarak bu toplumların toplumsal, düşünsel, siyasal gelişimlerini ortaya çıkarmak ve elde ettiği sonuçları toplumla paylaşmak.

Vizyon

Çağdaş uygarlığın temellerini oluşturan ve her üçü de Anadolu kültür tarihinde bizzat rol oynamış bu diller ve kültürler aracılığıyla, toplumsal gelişimine katkıda bulunmak.

Faydalı Bilgiler

Bu bilgi alanı neyi hedefler?

Temel bir bilim dalı olarak “klasik filoloji”yi oluşturan iki disiplinden birini (diğer Latin Dili ve Edebiyatı) temsil eden olan Eski Yunan Dili ve Edebiyatı programı Eski Yunanca dilinde yazılı metinler üzerinde çalışır. Bu metinlerin konuları temel bilimlerden (Matematik, Fizik, Biyoloji vs.) edebiyatın çeşitli türlerine (şiir, retorik, mektup, tragedya, komedya, tarih, felsefe vs.) hatta yazıtlar vasıtasıyla tarihsel veri sağlayan birincil kaynaklara kadar uzanmaktadır. Eski Yunan Dili ve Edebiyatı programı bu geniş külliyat çerçevesinde incelediği metinlerin antikçağa ilişkin sunduğu verileri değerlendirme ve yorumlamaya yoğunlaşmaktadır.

Programımızı Türkiye’deki diğer programlardan ayıran yönler nelerdir?

Programımız bu alanda Türkiye’de hizmet veren diğer kurumlara göre özellikle edebiyatın çeşitli türlerine (şiir, retorik, mektup, tragedya, komedya, tarih, felsefe vs.) yoğunlaşmasıyla ön plana çıkmaktadır.

Programa nasıl girilir?

Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Lisans Programı'nın YÖK Lisans Atlası'ndaki kaydı için tıklayınız.


Programın sunduğu çift anadal ve yandal imkanları nelerdir?

Yükseköğretim kurumlarında önlisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift anadal, yan dal ile kurumlar arası kredi transferi yapılması esaslarına ilişkin yönetmelik için tıklayınız.

Programın sunduğu akademik ve sosyal etkilikler nelerdir?

Programımız her yarıyılda 3 defa tekrarlanan Logoi: Antikçağ Tartışmaları başlıklı bir akademik etkinlik düzenlemektedir.

Bunun yanı sıra üyelerinin büyük çoğunluğu Eski Yunan Dili ve Edebiyatı ve Latin Dili ve Edebiyatı öğrencilerinden oluşan Klasik Filoloji Öğrenci Topluluğu (danışmanı: Doç. Dr. Erman Gören) bünyesinde film gösterimleri, şehir ve antik kent turları öğrenci sempozyumları düzenlenmektedir.

Bu programın mezunları hangi alanlarda çalışabilirler?

Mezunlarımızın çalışma alanları

Mezunlarımız arasında Türkiye üniversitelerinde bu konuda çalışan öğretim üyeleri bulunmaktadır. Bunun temel nedeni Arkeoloji, Felsefe ve Tarih gibi bölümlerin antikçağ çalışmalarında Eski Yunancanın elzem olmasıdır. Nitekim mezunlarımız bir kısmının bu bölümlerde istihdam şansı bulmaları bu temel ihtiyacın göstergesidir. Kimi mezunlarımız da müzeler ve koruma kurullarında mesleklerini icra etmektedirler. Ancak yüksek öğretimde Eski Yunan Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olan bir bireyin her koşulda meslekten bir klasik filolog olarak çalışması bir zorunluluk değildir. Klasik dillerin öğretiminin kazandırdığı sağlam yetilerle editörlük, çevirmenlik yapan mezunlarımız bulunmaktadır. Ayrıca klasik filoloji formasyonunun kazandırdığı kültürel kavrayış, tarih bilinci, sorun çözme kabiliyetleri hemen her alanda mezunlarımızın başarılı sonuçlar almasına neden olmaktadır.

AKADEMİSYEN OLARAK ÇALIŞAN MEZUNLARIMIZDAN

- Prof. Dr. Güler Çelgin
- Prof. Dr. A. Vedat Çelgin (Emekli)
- Prof. Dr. Hamdi Şahin (İstanbul Üniversitesi, Tarih Bölümü)
- Prof. Dr. Esin Ozansoy (İstanbul Üniversitesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü)
- Doç. Dr. Zeynep Sencan Altınoluk (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü)
- Doç. Dr. Erman Gören
- Yrd. Doç. Dr. Emre Erten
- Yrd. Doç. Dr. Pelin Erçelik
- Yrd. Doç. Dr. Eyüp Çoraklı
- Yrd. Doç. Dr. Nihal Petek Boyacı Gülenç (Medeniyet Üniversitesi, Felsefe Bölümü)
- Yrd. Doç. Dr. Elif Güneri Yöyen (İstanbul Gelişim Üniversitesi, Psikoloji Bölümü)
- Okt. Dr. Oğuz Yarlıgaş (Medeniyet Üniversitesi, Tarih Bölümü)
- Okt. Dr. Emel Karayel
- Okt. Vicdan Taşçı
- Okt. Marika Bekar Pandelara (İstanbul Üniversitesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü)
- Öğr. Gör. Nilay Ediz Okur (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü)
- Öğr. Gör. İbrahim Bingöl (Mardin Artuklu Üniversitesi, Yaşayan Diller Enstitüsü)

MÜZELER VE KORUMA KURULLARINDA ÇALIŞAN MEZUNLARIMIZDAN

- Gülnur Çekmeceli (Kültür ve Turizm Bakanlığı)

DİĞER ALANLARDA ÇALIŞAN MEZUNLARIMIZDAN

- Gökçe Güner Gökçeoğlu (Genel Müdür Asistanı)
- Seçil Erbayaroğlu İnce (Ürün Müdürü)
- Yellz Küçük Öztürk (Öğretmen)
- Sezar İnceoğlu (Uluslararası Satış Müdürü)
- Aren Çınar (Yer Hizmetleri Görevlisi)
- Evangelia Bülbüloğlu (Öğretmen)
- Seray Mumcu (Turizmci)Sosyal medya hesaplarımız

Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Akademik Kadro

Prof.Dr. GÜLER ÇELGİN 
Doç.Dr. ERMAN GÖREN
Dr.Öğr.Üyesi EMRE ERTEN
Dr.Öğr.Üyesi FİLİZ CLUZEAU
Öğr. Gör. Dr. EMEL KARAYEL
Öğr. Gör. VİCDAN TAŞÇI
Arş.Gör. ÖZGE ACAR

Emekli Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Zafer Taşlıklıoğlu  
Prof. Dr. Kenan Yonarsoy
Prof. Dr. A. Vedat Çelgin

Prof. h. c. George Ewart Bean
​1903 yılında doğmuş olan Georg Bean önce Richmond’daki özel bir okula gönderilmiş, ardından St. Paul’s Collegeve beş yıl sonra da Cambridge’teki Pembroke College’da öğrenim görmüştür. Cambridge’teki eğitimini 1923 yılında tamamlayıp mezun olduktan sonra, Eski Yunanca alanında asistanlık yapmak üzere St. Paul’s College’a geri dönmüştür. 1943 yılında British Council (İngiliz Kültür Heyeti) tarafından İngilizce öğretmek üzere İzmir’e gönderilen Dr. Bean, 1944 yılında Klasik Filoloji Bölümü’nde sözleşmeli öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamış, burada Eski Yunanca gramer, metin ve Eski Yunan edebiyatı dersleri vermiştir. Bean, 1971 yılında Türkiye’den ayrılıp ülkesine dönünceye kadar bu görevini sürdürmüştür. Georg Ewart Bean, 1965 yılında İstanbul Üniversitesi Senatosu tarafından mümtaz kişiliği, üniversiteye, bilim, eğitim ve kültür dünyamıza yaptığı çokönemli katkılar nedeniyle "Onursal Profesör" (Prof. h. c.) unvanıyla onurlandırılmıştır.


Benzer Haberler & Reklamlar