I. Konstantin: Yunanistan kralı Konstantin

Konstantinos kimdir, Yunan Kralı Konstantinos kimdir,

I. Konstantinos (Yunan Kralı Konstantinos I.); (d. 2 Ağustos 1868, Atina- ö. 11 Ocak 1923, Palermo-İtalya): İlk olarak 18 Mart 1913 - 11 Haziran 1917, ikinci olarak 19 Aralık 1920 - 27 Eylül 1922 tarihleri arasına iki kez Yunanistan Tahtına oturmuş ve iki kez tahtı terk etmek zorunda kalmış kraldır. Sürgünde yaşadığı İtalya'nın Plaermo Kentinde 54 yaşında iken vefat etmiştir.

Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg Hanedanının temsilcilerinden olarak Kral I. Georgios'un yerine 18 Mart 1913'te tahta çıkmıştır. Babası Yunanistan Kralı Georgios, Annesi Kraliçe Olga Constantinovna'dır.
Çocukları; Georgios,  Aleksandros Romanya Kraliçesi olan Helen, , Paul, Prenses Irene ve Aosta Düşesi
Prenses Katherine'dir.

1913’te Kral Georg, Yunan topraklarına yeni katılan Selânik’te bir suikast sonucu öldürülünce yerine en büyük oğlu Konstantinos kral oldu. Konstantinos, Almanya'da yükseköğrenim görmüştü.  Komuta ettiği birlikler, 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı'nda yenilgiye uğramasına rağmen 1900'de başkomutanlığa getirilmişti.  I. Dünya Savaşı’nın başladığında Venizelos, İtilâf devletleri yanında yer almayı isterken, karısı Alman imparatorunun kardeşi Kral Konstantinos tarafsız kalmak istiyordu.

Kamuoyunun Venizelos ve kral yanlıları olarak ikiye bölünmesiyle Venizelos hükümetten düşürüldü. Bulgaristan’ın İttifak devletleri blokuna katılarak Batı Trakya’ya girmesi ve İtilâf devletlerinin Selânik’e çıkarma yapması üzerine Selânik’teki subaylar 1916’da darbe yaptı, Venizelos Selânik’te kendi hükümetini kurdu.

Venizelos’un yönetime gelmesiyle Yunanistan, İtilâf devletleri yanında savaşa girdi. Konstantin izlediği tutum nedeniyle 1917'de İtilaf Devletleri ve Yunan muhaliflerince tahttan indirildi.

Fransa’nın baskısıyla 1917’de tahta oğlu Aleksander’e (Aleksandros) geçti.  Konstantin taht üzerindeki hakkından vazgeçmeden çekilmişti. Bir Maymun ısırması sonucu beklenmedik bir anda ölen oğlu Aleksandros'un ani ölümü ve Venizelos'un iktidardan düşmesinin yapılan plebisitle 19 Aralık 1920'de yeniden tahta çıktı.

Venizelos karşıtları ve Konstantinos, Venizelos’un Anadolu’ya yayılma politikasını devam ettirdi. Anadolu’da başlayan kurtuluş hareketi Sevr Antlaşması’nı tanımadığından İngiltere, Yunan ordularının bu hareketi bastıracağını umarak Yunanistan’ın ileri hareketine destek verdi. Nihayet Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki Türk ordusu Yunan ordularını 1921 ve 1922’de yenilgiye uğratarak Anadolu’dan çıkardı.

Yunanistan’ın Anadolu’daki yenilgisi Yunan tarih yazımında “Küçükasya felâketi” (Mikrasiatiki katastrofi) diye adlandırılmakta ve önemli bir yer tutmaktadır. Bu “felâket”le megali idea politikası fiilen sona erdi.

Yunan ordularının Anadolu’daki yenilgisi Yunanistan’da siyasal krize yol açtı; Eylül 1922’de askerlerin müdahalesi ile Konstatin 27 Eylül 1922'de tahtı bu kez büyük oğlu II. Georgios'a bıraktı. 

Sürgünde yaşadığı İtalya'da 54 yaşında iken 11 Ocak 1923 öldü.

Cenazesi Ortodoks Hıristiyan adetlerine göre yapılan bir törenle 22 Kasım 1936'da Yunanistan'ın Tatoi Sarayı'ndaki Kraliyet Mezarlığına defnedildi.


Benzer Haberler & Reklamlar