Gizem Kartal; Dr. Gizem Kartal

Gizem Kartal; Dr. Gizem Kartal kimdir?

Dr. Gizem Kartal

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi
Tarih Öncesi Arkeolojisi - Prehistorya Anabilim Dalı

İletişim Bilgileri

e-Posta: gkartal@ankara.edu.tr
e-Posta: gizem.kartal@mynet.com
Telefon: +90 312 310 3280/1700
Kişisel Web: http://cv.ankara.edu.tr/gkartal@ankara.edu.tr
Kurumsal Web: http://www.dtcf.ankara.edu.tr/arkeoloji-bolumu/
Adres: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi No:45/45-A 06100 Sıhhiye /ANKARA
Telefon: +90 312 310 3280
Fax: +90 312 309 3482


Kişisel Akademik Bilgiler

Doğum yeri: Ankara 24.11.1982

Öğrenim Durumu: İlk, orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamladı. 1999 yılında Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Prehistorya Anabilim Dalı’nı kazandı. 2003-2004 eğitim-öğretim yılında bu programdan mezun oldu ve Lisans Diploması aldı. Lisans tezi olarak “Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri Baraj Projelerinin Prehistorik Arkeolojiye Katkıları” isimli çalışmayı yaptı.

Yabancı dili: İngilizce

Medeni hali: Evli ve 1 çocuk annesi.

AKADEMİK AŞAMALARI

1) 2005-2006 Eğitim-Öğretim yılında Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji (Prehistorya) Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans Programı’na başladı.

2) A.Ü.D.T.C.F. Arkeoloji Bölümü, Prehistorya Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak girdi (02 Ocak 2006).

3) Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji (Prehistorya) Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans Programı’ndan 2007-2008 eğitim-öğretim yılında “Karain B’nin Orta Paleolitik Yontmataş Buluntu Topluluklarının Teknolojik Analizi” adlı tezini tamamlayarak mezun oldu.

4) 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılında Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji (Prehistorya) Anabilim Dalı’nda Doktora Programı’na başladı.

5) Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji (Prehistorya) Anabilim Dalı’nda Doktora Programı’ndan 2012-2013 eğitim-öğretim yılında “Karain B’nin Geç Neolitik-Erken Kalkolitik (H.V) ve Kalkolitik (H.IV) Çağ Yontmataş Endüstrilerinin Tekno-Tipolojik Analizi” adlı tezini tamamlayarak mezun oldu.


B) AKADEMİK İLGİ ALANLARI

1) Anadolu’da Orta Paleolitik Dönem
2) Anadolu’da Orta Paleolitik – Üst Paleolitik geçiş evresi
3) Yontmataş endüstri öğeleri üzerinde tekno-tipoloji
4) Neolitik ve Kalkolitik Çağ yontmataş endüstrileri
5) Prehistorya
6) Paleolitik Arkeoloji
 

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar