Fatih Burmalı Mescit

Fatih Burmalı Mescit nerededir?

Hüseyin Ayvansari tarafından hazırlanan "Hadikatü'l Cevami" adlı eserden, yapının banisinin Mısır'da kadılık yapan Mevlana Emin Nureddin Osman Efendi olduğu ve caminin haziresinde gömülü bulunduğu bilgisi yer alıyor.

Baninin mezar taşının Hicri 961 (Miladi 1554) tarihli olduğu dikkati çekerken, caminin vakfiyesi Hicri 902 (Miladi 1497) tarihli. İstanbul'da burmalı minareye sahip tek yapı olan cami, bu yönü ile dikkati çekiyor.

Yivli minareler Türk-İslam sanatının erken dönemlerinden itibaren yaygın olarak kullanılırken, benzer örneklere Tire, Edirne, Bursa, Afyonkarahisar ve Amasya'da rastlanıyor.

Fatih'te Şehzadebaşı Camisi yanında bulunan parkın içinde bulunuyor. 
 


Benzer Haberler & Reklamlar