Eyyamıbahur sıcağı: Eyyam-ı Bahur

Eyyamıbahur nedir? Eyyam-ı Bahur nedir? Dies caniculares nedir? Köpek günleri nedir?

Eyyam-ı bahur (Eyyamıbahur) Sıcağı; yaz mevsiminin boğucu sıcaklarına verilen Arapça kökenli isimdir. Genellikle Kuzey yarımkürede, temmuz ve eylül, güney yarımkürede ise ocak ve mart aylarında yaşanmaktadır.

Bu sıcak günlerin Büyük Köpek Takımyıldızı'nda bulunan Sirius çift yıldızıyla bir bağlantısı olduğuna inanılıyordu.. Antik Yunan ve Antik Roma kültürlerinde de yaygın inanış nedeniyle bu günler Latince Dies Caniculares yani Köpek Günleri olarak anılmaktaydı. İngilizce: Dogdays, Almanca'da Hundstage gibi günümüz Avrupa dillerinde bu terimden türeyen adlar hâlen kullanılmaktadır. Köpek günleri havanın sıcak ve boğucu olduğu, 3 Temmuz'dan 11 Agustos'a kadar süren yazın en sıcak dönemini kapsar.

Romalılar, Eyyam-ı bahur günlerini dies caniculares olarak adlandırır ve Sirius yıldızıyla sıcak havaları ilişkilendirirlerdi. Sirius'un içinde bulunduğu Büyük Köpek Takımyıldızı'ndan dolayı da Sirius'a da Köpek Yıldızı diyorlardı. Sirius'un görüldüğü tarihlerde kahverengi köpekler kurban ederek Sirius'u hoşnut etmeye çalışırlardı. Antik Roma kültüründe eyyamıbahur günleri 24 Temmuz-24 Ağustos günleri olarak kabul edilirdi. Bu tarihler Alman, Fransız ve İtayan kültürlerinde geçerlidir. Türk kültüründe bu tarih temmuz sonuyla ağustos ortaları arasında günler olarak kabul edilmektedir.

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar