Deyr Mor Yakup Manastırı: Siirt Mor Yakup Manastırı

Deyr Mor Yakup Manastırı nerededir?

Deyr Mor Yakup Manastırı; (Deyr Mir Yakup Manastırı olarak da bilinirSiirt’in Merkez İlçesi sınırları içerisinde İl merkezinin 6 kilometre güney batısındanki Deyr mevkiinde yer alan tarihi Süryani manastır yapısıdır.  Siirt’in fıstık ve nar bahçelerinin bulunduğu Botan Çayı’na hakim bir tepe üzerine inşa edilmiştir.

Manastıra ait kitabe çalındığından, ne zaman inşa edildiği konusuda kesin bilgi yoktur, ancak plan ve malzeme tetkiklerinden XVII. yüzyılın ortalarında inşaa edildiği sanılmaktadır.

16. ve 17.yüzyıllarda önemli bir Doğu Süryani merkezi olarak bilinen manastır, yöredeki dini ve sivil mimari yapılarıyla kullanılan malzeme (Cas harcı) ve inşa tekniği açısından büyük benzerlik gösterir.

Ana kilise, keşiş odaları, kütüphane, yemekhane ve misafirhaneden oluşan manastırın ancak bir bölümü harabe halinde günümüze kadar varlığını koruyabilmiştir.


Benzer Haberler & Reklamlar