Deyr-i Yakub: Yakub Manastırı

Deyr-i Yakub: Yakub Manastırı

Deyr-i Yakub: Yakub Manastırı

Deyr-i Yakub (Yakub Manastırı), Şanlıurfa'ya 10 km. uzaklıkta, güneydeki dağların üzerinde yer alır.

Halk arasında Hz. İbrahim Peygamber’in mücadele ettiği Kral Nemrud’un burayı sayfiye alanı olarak kullandığına inanılır. Bu bölgedeki yapı için, halk arasında “Nemrud’un Tahtı” ya da “Cin Değirmeni” ifadeleri kullanılır.

Manastırın kuzeybatısında yer alan anıt mezarda bir kitabe yer alır. Bu kitabenin ilk satırı Grekçe (Eski Yunanca), ikincisi satırı Palmyra Süryanicesi ile yazılmıştır.

Yazıt, muhtemelen 2. yüzyılın sonuna veya 3. yüzyılın başlarına aittir. Manastırın da bu tarihlerde yaptırıldığı tahmin edilmektedir.


Benzer Haberler & Reklamlar