Cemile Nezahat Baydur kimdir?

Arkeolog, arkeoloji profesörü...

Muğlalı Subay Celalettin Yakup Beyin küçük kızı olup 16 Eylül 1926 tarihinde Manisa'da doğmuştur.

Orta ve lise öğrenimini. İstanbul Kız Lisesi'nde tamamlamış, 1950'de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Bölümünden mezun olmuştur.

1953'te, Arkeoloji Bölüm Kitaplığında çalışmaya başlamış, burada çalıştığı sırada Alexander von Humboldt Bursu kazanarak Almanya'da Marburg Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nde Prof. Dr. F. Martz ve Prof. Dr. F. Brommer'in seminerlerine devam etmiştir.

1959 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'ne asistan olarak atanmış, kısa bir süre sonra 10 Şubat 1961'de yine asistan kadrosuyla aynı Fakülte'nin Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı'na geçmiştir.

1964'de Doktora,
1968'de Doçent,
1979'de Profesör,
unvanlarını almıştır.

Nezahat Baydur, Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı'nda öğretim üyeliğine başladığı tarihten emekli olduğu 1988 yılına değin, lisans ye lisan üstü öğrencilerine Roma Tarihi ve Antik Numismatik ile ilgili dersler vermiştir.

Meslek hayatı boyunca çeşitli müzelerin yan, sıra Side, Kastabos ve Kadirli arkeolojik kazılarında çalışmış, 1982-1992 yılları arasında Tarsus-Donuktaş kazılarını yönetmiş ve sonuçlarını yayımlamıştır.

Aynı zamanda Alman Arkeoloji Enstitüsü (DAI) Muhabir Üyesi olan Nezahat Baydur, 1988 yılında kendi isteğiyle emekliye ayrılmıştır. 
2009 yılında öğrencileri ve meslektaşları tarafından kendisine (ve aynı zamanda Prof. Dr. C. E. Bosch ve Prof. Dr. S. Atlan anısına) bir Armağan Kitap sunulmuştur.

Eserleri
Kayseri Tarihi Üzerine Araştırmalar (1970), Die Münzen von Attaleia , Jahbruch für Numismatik und Geldgeschichte (1975-76), Roma’da M.Ö. II. Yüzyıldaki Reformlar (1976), Byzantion’da Basılmış Bir Lysimachos Postumusu (1979), İmparator Julianus, (1982), Audienzsaal’in Boğazköy, Palast Un Hütte (1982), Eski Anadolu Uygarlıklarının Sikkelere Yansıması (XII Türk Tarih Kongresi Bildiriler, c. I, 1986), Anadolu’daki Kutsal Dağlar, Dağ Tanrılar (1995), Roma Sikkeleri (1998), Roma Sikkeleri (1998), Tarsus-Donuktaş Kazı Raporu (2001).

Prof. Dr. Cemile Nezah Baydur 16 Nisan 2021 tarihinde aramızdan ayrıldı...


Benzer Haberler & Reklamlar