Berat Kandili

Berat Kandili nedir?

Berat Kandili

İslam dininde kutsal kabul edilen Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesidir.

Berat (Berâet), Arapça'da temize çıkma ; "iki şey arasında ilişki olmaması , kişinin bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğünün bulunmaması" anlamına gelir.

Borçlardan, hastalıklardan, suç ve cezalardan beraet etme, kurtulma, günahlardan arınma, temize çıkma, ilâhî af ve rahmete nâil olma, kırılan kalpleri onarma, dargınlık, kin, nefret ve intikam duygularını aşma gecesi olduğuna inanılır.

Kıblenin Kudüs'teki Mescid-i Aksa'dan Mekke'deki Kabe istikametine çevrilmesinin hicretin ikinci yılında Berat gecesinde vuku bulunduğunun kabul edilmesi de geceye ayrı bir önem kazandırmaktadır.

Osmanlı padişahı, II. Selim'den itibaren minarelerde kandil yakılmasıyla kandil adını almıştır. Berat Kandiliniz mübarek olsun.

Madde editörü: N.B.


Benzer Haberler & Reklamlar