Bedene:

Bedene nedir? Dem nedir?

Bedene; İslam dininde hac ve umre yapan kimselerin kestikleri deve ve sığır cinsinden büyükbaş hayvan kurbanları için kullanılan terimdir.

Bedene kelimesi, Arapça’da semirmek anlamındaki büdn kökünden türemiştir. Büyükbaş hayvanlar için kullanılır. Kurban olarak kesilen küçükbaş hayvanlara da dem denir. Hadislerde sık sık geçen bedene, Kur’ân-ı Kerîm’de çoğul şekliyle (büdn) yer almaktadır (el-Hac 22/36).


Benzer Haberler & Reklamlar