Asur Haremağaları: Sa resi ve rab sa ressi

Sa rēši nedir? Rab ša reši nedir? Asur Haremağalarına ne denilirdi?

Dönemin arkeolojik verileri,  Yeni Assur Krallığı’nda haremağalarının görev yaptığını göstermektedir. Çivi yazılı metinlerde geçen “ša rēši kelimesinin “haremağası” anlamına geldiği tespit edilmiştir. Öte yandan Yeni Assur sanatından kalan çizimlerde ve habartmalardaki sakalsız figürlerin tamamının haremağası olduğu tahmin edilmektedir.

Dış avlu (babanu) ve iç avlu (bitanu) olmak üzere iki ana bölümden oluşan Yeni Assur saraylarında Babanu’daki en yüksek görevli, “rab ša reši” haremağalarının başıydı ve taht odasında huzura çıkacakları krala takdim ederdi. Bitanu’nun yönetisi ile “ša muhhi bitani” ünvanlı haremağası ya da “rab ekalli” (başmabeyinci) idi.

Haremin sorumluluğu ise en yüksek görevli olduğu anlaşılan “ša reši” denen haremağasındaydı.


Benzer Haberler & Reklamlar