Arkeoekonomi: Archaeoeconomy

Arkeoekonomi nedir? Arkeolojik ekonomi ne demektir? İktisadi arkeoloji neyi inceler?

Arkeoekonomi (Arkeolojik ekonomi / İktisadi arkeoloji); Arkeolojik kazılardan elde edilen veriler ışığında, eskiçağ toplumların yaşadıkları dönemlerde ne tür iktisadi hayata sahip olduklarını ve o dönemin ekonomik koşullarını araştıran bilim dalıdır. Geçmişteki ekonomik mekanizmaları araştırır, tanımlar ve yorumlar.

Sanayi devrimi öncesi ekonominin doğası ve varlığı üzerine yapılan tartışmaları; ticaretin rolünü, piyasaları ve parayı, toplumun geçim yapısını ve sosyo‐politik yapısını; yiyeceklerin, alan kullanımının, bitki ve hayvan yetiştiriciliğinin ve mübadelenin arkeolojik restorasyonunu; avcı‐ toplayıcıların, göçebelerin ve ziraatçıların antro‐ polojik ve arkeolojik tartışmalarını araştıran disiplinler arası bilim dalıdır


Benzer Haberler & Reklamlar