Arkeobotani: Paleoetnobotanik

Paleoetnobotanik nedir? Arkeobotani nedir? Arkeolojik botanik nedir?

Paleoetnobotanik (Arkeobotani / Arkeolojik botanik); Arkeolojik bitki kalıntıları sayesinde insan-bitki ilişkisini açıklayan bilim dalıdır. Arkeobotaniksel kalıntıların analizi ve yorumlanmasıyla, insan-bitki dünyası arasındaki etkileşimleri ve insanın bu konudaki gelişimini araştırır. Arkeolojik alanlardaki eski zamanda yaşayan insanların yetiştirdikleri, kullandıkları bitki kalıntılarının araştırılmasıdır.

Paleoetnobotanik alanı; Bitki taksonomisi, anatomisi, morfolojisi, laboratuvar çalışma teknikleri, bitki kalıntılarının tanımlanması ve yorumlanmasında fikir sahibi olmayı gerektirir.  Paleoetnobotanist, arkeoloji, botanik, antropoloji ve zooloji konularında bilgi sahibi olmak zorundadır.


Benzer Haberler & Reklamlar