Afşin'de 3 arazi arkeolik sit alanı ilan edildi

Afşin’in Türksevin ve Büyüksevin Mahallelesindeki tarihi araziler, Bakanlar Kurulu kararlı ile 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı oldu.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinin Türksevin ve Büyüksevin Mahallelesindeki tarihi araziler, Bakanlar Kurulu kararlı ile "I. Derece Arkeolojik Sit Alan"ı oldu. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bakanlar Kurulu kararına göre, Afşin'e bağlı Türksevin ve Büyüksevin Mahallesinde bulunan doğal sit alanları kapsamına giren 'Türksevin Höyüğü', 'Kalepe Kale Kalıntısı' ve 'Büyüksevin Arkeolojik Yerleşim Alanı' I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun, Resmi Gazete'de yayımlanan, Türksevin ve Büyüksevin'deki sit alanlarının, 1. Derece Sit Alanı tescil edilmesine yönelik olarak aldığı kararda şu ifadelere yer verdi:

- Türksevin Höyüğü

"Kahramanmaraş İli, Afşin İlçesi, Türksevin Mahalle sınırları içinde yer alan Kahramanmaraş Müzesince tescili talep edilen Türksevin Höyüğü, Kahramanmaraş Müzesinin tescil talebine yönelik Kahramanmaraş İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 03.11.2017 tarih ve 4136 sayılı yazısı ve eki olan Uzman raporu, Kahramanmaraş Valiliği İl Gıda Tarım ve hayvancılık Müdürlüğü’nün 30.11.2017 tarih ve E.3041290 sayılı yazısı, Kahramanmaraş Afşin Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 13.12.2017 tarih ve E.2840 sayılı yazısı okundu, konunun ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; Kahramanmaraş İli, Afşin İlçesi, Türksevin Mahalle sınırları içinde yer alan Türksevin Höyüğün, Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü uzmanları raporu doğrultusunda 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. Maddesi kapsamında sayılan alanlardan olması nedeni ile aynı kanunun 7. maddesi gereğince kararımız eki sit haritasında sınırları belirtildiği şekli ile I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilinin edilmesine (OLUMLU), alana ilişkin hazırlanan Sit fişinin Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 5. Maddesine uygun şekilde hazırlanmadığı görüldüğünden söz konusu Yönetmeliğin ilgili maddesine uygun olarak Kahramanmaraş Müze Müdürlüğünce yeniden hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine, alanda Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararında belirtilen I. Derece Arkeolojik Sit Alanlarında Koruma Kullanma Koşulları hükümlerinin geçerli olduğuna karar verildi"

- Kalepe Kale Kalıntısı

"Kahramanmaraş İli, Afşin İlçesi, Büyüksevin Mahalle sınırları içinde yer alan Kahramanmaraş Müzesince tescili talep edilen Büyüksevin mahallesi Kalepe Kale Kalıntısı, Kahramanmaraş Müzesinin tescil talebine yönelik Kahramanmaraş İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 07.11.2017 tarih ve 4203 sayılı yazısı ve eki olan Uzman raporu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 16.12.2017 tarih ve E.447418 sayılı yazısı, Kahramanmaraş Afşin Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.12.2017 tarih ve E.2986 sayılı yazısı, Kahramanmaraş Valiliği İl Gıda Tarım ve hayvancılık Müdürlüğü’nün 04.01.2018 tarih ve E.9206 sayılı yazısı ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Başkanlığı Tarihi Mekânlar ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü’nün 21.01.2018 tarih ve E.2676 sayılı yazısı, okundu, konunun ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; Kahramanmaraş İli, Afşin İlçesi, Büyüksevin Mahalle sınırları içinde yer alan Büyüksevin Mahallesi Kalepe Kale Kalıntısının, Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü uzmanları raporu doğrultusunda 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. Maddesi kapsamında sayılan alanlardan olması nedeni ile aynı kanunun 7. maddesi gereğince kararımız eki sit haritasında sınırları belirtildiği şekli ile I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilinin edilmesine (OLUMLU), alana ilişkin hazırlanan Sit fişinin Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 5. Maddesine uygun şekilde hazırlanmadığı görüldüğünden söz konusu Yönetmeliğin ilgili maddesine uygun olarak Kahramanmaraş Müze Müdürlüğünce yeniden hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine, alanda Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararında belirtilen I. Derece Arkeolojik Sit Alanlarında Koruma Kullanma Koşulları hükümlerinin geçerli olduğuna karar verildi."

- Büyüksevin Arkeolojik Yerleşim Alanı

"Kahramanmaraş İli, Afşin İlçesi, Büyüksevin Mahalle sınırları içinde yer alan Kahramanmaraş Müzesince tescili talep edilen Büyüksevin Arkeolojik Yerleşim Alanı, Kahramanmaraş Müzesinin tescil talebine yönelik Kahramanmaraş İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 07.11.2017 tarih ve 4203 sayılı yazısı ve eki olan Uzman raporu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 16.12.2017 tarih ve E.447419 sayılı yazısı, Kahramanmaraş Afşin Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.12.2017 tarih ve E.2987 sayılı yazısı, Kahramanmaraş Valiliği İl Gıda Tarım ve hayvancılık Müdürlüğü’nün 04.01.2018 tarih ve E.9206 sayılı yazısı ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Başkanlığı Tarihi Mekânlar ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü’nün 21.01.2018 tarih ve E.2675 sayılı yazısı, okundu, konunun ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; Kahramanmaraş İli, Afşin İlçesi, Büyüksevin Mahalle sınırları içinde yer alan Büyüksevin Arkeolojik Yerleşim Alanının, Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü uzmanları raporu doğrultusunda 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. Maddesi kapsamında sayılan alanlardan olması nedeni ile aynı kanunun 7. maddesi gereğince kararımız eki sit haritasında sınırları belirtildiği şekli ile I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilinin edilmesine (OLUMLU), alana ilişkin hazırlanan Sit fişinin Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 5. Maddesine uygun şekilde hazırlanmadığı görüldüğünden söz konusu Yönetmeliğin ilgili maddesine uygun olarak Kahramanmaraş Müze Müdürlüğünce yeniden hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine, alanda Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararında belirtilen I. Derece Arkeolojik Sit Alanlarında Koruma Kullanma Koşulları hükümlerinin geçerli olduğuna karar verildi."

www.yesilafsin.com


Benzer Haberler