Abbas'ın Eli

Abbas'ın Eli nedir?

Abbas'ın Eli: Arap Mitolojisi: Arap inanışında el formunda bir nazarlığın adı olup, Muham­med peygamberin amcası Abbas ile illşkitendirllmekte ve elin parmak şayiana atfen "beş'' anlamına gelen Hamsa adıyla da bilinmektedir.

Abbas'ın eli, Ibranilerce Hameş veya Meryem'in eli, Hıristi­yanlarda ise Fatima'nın Eli olarak bilinmektedir. 


Benzer Haberler & Reklamlar