Abba

Abba nedir?

Abba:

1. Yahudi Mitolojisi: Amori kökenli Babll tanrıçasının adı olup, Mari yazıtlarında adı geçmekte hatta İsin'de bir tapınağı olduğu bilinmekteyse de kişilik ve görevlerine dair bilgi yoktur.

2. Yakındoğu Mitolojisi: Sümerlerin Enki ve Nînhursag efsanesinde Ninhursag'ın yarattığı bir tanrının adıdır.

3. Talmud'da iyileştirme gücüne sahip kutsal bir hahamın adı olarak geçen Abba kelimesi Kıpti ve Süryani kiliselerinde patrik anlamında kulla­nılmaktadır.


Benzer Haberler & Reklamlar