Violare ve Violantia

Violare nedir? Violantia nedir?

Violare; Latince norm ve yasalara karşı çıkan güç anlamına gelir. Güç kullanarak bir değerin ihlal edilemsini tanımlar. Ancak şiddet kullanan bu güç aynı zmaanda bir fikirden kaynaklanır. Norm ve yasakları aşmak için şiddeti kullanan güç olarak tarif edilebilir.

Violantia; Violare kökünden türemiştir ve şiddet anlamına gelir.


Benzer Haberler & Reklamlar