Nishatum: Nishatum Vergisi

Nishatum nedir? Nishatum Vergisi nedir?

Nishatum Vargisi; Anadolu'daki ilk uygarlıkların dış ticarette uyguladıkları bir nevi gümrük vergisidir.

Asur ile Anadolu arasında yapılan ticarette, kervanların geçtiği her yerde yerel krallıklara, Karumlara (Bakınız: Karum), ve Asur teşkilatlarına ödenen vergidir. Günümüze ulaşan yazılı belgelerde adından en çok söz edilen vergidir. Tekstil ürünleri için yüzde 5, kalay için 65'e 2, gümüş için 120'ye 5 oranında ödenirdi.

Asur döneminde Anadolu’daki kent krallıklarının uyguladıkları nishatum vergisinin Hititler döneminde de devam ettiği tahmin edilmektedir.  Hitit Kraliçesi Puduhepa'nın Ugarit Kralı Niqmaddu’ya mektup yazarak, tüccarların Hitit ülkesinin dışından dolaşarak nishatum vergisinden kaçtıklarını şikayet ettiği bilinmektedir.


Benzer Haberler & Reklamlar