Kazan Hanlığı Tarihi

Türk Tarih Kurumu Yayınları Mihail Hudyakov'un Kazan Hanlığı Tarihi kitabını Ayaz İshaki'nin tercümesi ile Türkçe'ye kazandırdı.

Mihail Hudyakov tarafından kaleme alınan Kazan Hanlığı Tarihi, Ayaz İshaki'nin tercümesi ile Türk Tarih Kurumu Yayınları arasından neşredildi.

Kitabın içindeki konular şu şekilde sıralanıyor:

Yayına Hazırlayanın Notu
Önsöz

BİRİNCİ BAP: KAZAN HANLIĞI'NIN SATVETLİ DEVRİ (1438 – 1487 )

Kazan Hanlığı'nın Tesisi. Uluğ MuhammedHan
Uluğ Muhammed Han'ın Halefleri. 1467 – 1469 Harbi
Ali Han. Rusya Taraftarlarının Güçlenmesi

İKİNCİ BAP:  KAZAN HANLIĞI'NDA RUS TAHAKKÜM DEVRİ (1487 – 1521)

Muhammed Emin Han Mamuk Han. Şehzade Abdüllatif Kel Ahmed Hükûmeti 1505-1507 Harpleri. Muhammed Emin Han Rusya ile Ebedî Sulh. Şah Ali Han

ÜÇÜNCÜ BAP: MİLLÎ İNTİBAH DEVRİ DEVRİ (1521 – 1550)

Şarkçı Millî Fırkanın Hâkimiyeti. Osmanlı'nın Himayesi Rusya ile İttifak. Can Ali Han. Gevherşad Sultan'ın Vasiliği Can Ali Han'ın Kazan Tahtından Azledilmesi. Koalisyon Hükümeti Seyyid Burhan Hükümeti. Şah Ali Han Safa Giray ile Ötemiş Giray. Süyümbike'nin Vasiliği. Kuçak Oğlan Hükümeti

DÖRDÜNCÜ BAP: KAZAN HANLIĞI'NIN SUKUTU (1551 – 1556)

Rus Hükûmetinin İstila Siyaseti Kuçak Oğlan Hükûmetinin Sukutu. Huday Kul Hükumeti Kazan Hanlığı'ndaki Kurultay (14 Ağustos 1551). Kazan Hanlığı'nın Rusya'ya İlhakı Projesi 9 Mart 1552 İnkılabı. Emir Çapkun Otuçev Hükûmeti İstiklal Muharebeleri. Hanlığın Yıkılışı İstiklal Harplerinin Devamı. Ali Ekrem Kazan'ı Kurtarmak İçin Yapılan Harpler Kazan Hanlarının Mukadderatı

BEŞİNCİ BAP: KAZAN HANLIĞI'NIN DÂHİLÎ YAPISI

Kazan Hanları Karaçiler ve Emirler Kurultay Ruhaniler Kazan Hanlığı'nda Knezler ve Büyük Toprak Sahipleri Oğlanlar ve Kazaklar Kazan Hanlığı'nda Memurlar Vergiye Tabi Zümre Köleler ve Kullar Kazan Hanlığı'nın İktisadi Durumu Hanlığın Askerî Yapısı Tatarların Rusya Üzerindeki Kültürel Tesirleri Kazan Hanlığı'nın Sukutunun Sebepleri

ALTINCI BAP:  KAZAN ŞEHRİ

Kazan Şehrinin Kuruluşu Şehrin Bulunduğu Mahal Kazan Kalesinin Duvarları Kremlin Tepesi Voskresenkiy Tepesi Kazan Şehri Etrafındaki Kasabalar Kazan Kalesinin Banliyöleri Kazan Şehrinin Umumi Manzarası Kazan Tatardlarının Mimarisi

BİBLİYOGRAFYA
DİZİN
RESİMLER

Kitapla ilgili ve teknik bilgileri ve satış şartlarını şu adreste görebilirsiniz: https://emagaza-ttk.ayk.gov.tr/2163-kazan_hanligi_tarihi-yayini.html#


Benzer Haberler & Reklamlar