Bafra Beyliği

Bafra Beyliği nedir?

Bafra Beyliği; Canik (Orta Karadeniz) bölgesinde 1243 yılında kurulan ve 1460 yılında Osmanlı hakimiyetine giren Türkmen Beyliği...

1071 Malazgirt savaşından sonra Selçukluların eline geçen Bafra'ya 1214 yılında Anadolu Selçuklu Hükümdarı İzzettin Keykuvas Türkmen aşiretlerini yerleştirmiştir.

Moğol istilaları sonucu, Selçuklu Devletinin yıkılması üzerine, Canik bölgesinde kurulan Anadolu Beyliklerinden, Bafra Beyliği, Canik Beyliklerinden biridir.  Canik Beyleri'nin bazıları zaman zaman kısmen veya tam bağımsız olmuşlarsa da, çoğu zaman çevredeki güçlü devletlerin hakimiyetini tanıyarak varlıklarını devam ettirmiştir. Bafra Beyleri zaman zaman Candaroğulları, Eretna Devleti, Kadı Burhaneddin Devleti ve Amasya Beyleri (Kutluşahlar) ile ittifak yaparak varlığını sürdürmüştür. Beyliğin kuruluş ve yıkılışının tam tarihleri tahminen bilinse de yönetici beylerinin isimleri bilinmemektedir.


Benzer Haberler & Reklamlar