Acta: Acta senatus ve acta diurna

Acta nedir? Acta senatus nedir? Acta diurna nedir?

Acta, Latince belge anlamına kelen act kelimesinden türeyen  'tutananak' anlamına gelen terimdir. Günüzde dergi anlamında da kullanılmaktadır.

Antik Roma'da devletin resmi açıklamaları ve meclis kayıtları acta senatus ve acta diurna olmak üzere iki biçimde yayımlanırdı.

Acta Senatus;  Meclis (senato) tutanaklarına ver,len isimdir.  Commentarii Senatus olarak da bilinir ve Roma Senatosu'nun tartışma ve karar zabıtlarına denilirdi.

Acta Diurna (Acta, Diurna, Acta Popidi veya Acta Publica da denilirdi) Roma'da resmi olayların kaydedildiği belgelerdir. Taş veya metal levhalara  kazınır ve Forum gibi kamusal alanlardaki mesaj tahtalarında yayınlanırdı. 

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar