Vilayet-i Sitte: Altı Vilayet

Vilayet-i Sitte nedir? Altı vilayet nedir? Vilayet-i Sitte denilen iller hangileridir?

Vilayet-i Sitte (ولايت سته); Uluslararası görüşmelerde, Osmanlı Devleti'nde Ermenilerin yoğun yaşadığı altı ili ifade eden diplomatik terimdir. Terimde kast edilen altı vilayet; Erzurum, Van, Elazığ (Mamuret'ül Aziz), Diyarbakır (Diyarbekir), Sivas ve Bitlis'tir. Terim Ermenice olarak Haykakan Vilayet'ne (rՎեց հայկական վիլայեթներ) Altı Ermeni Vilayeti olarak tabir edilmektedir.

13 Temmuz 1878 tarihinde, Osmanlı Devleti, Rus İmparatorluğu, Büyük Britanya, Alman İmparatorluğu, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, İtalya Krallığı ve Fransa arasında imzalanan (Osmanlı Devleti ile Rusya İmparatorluğu arasındaki 93 Harbi'nin ardından (1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı) iki devlet arasında, 3 Mart 1878 tarihinde imzalanan Ayastefanos Antlaşması'nın Rusya'yı Balkanlar'da çok güçlü hale getirdiğini fark eden diğer Avrupa Devletleri'nin devreye girmesiyle, imzalanan barış antlaşmasıdır) Berlin Antlaşması'nda gündeme getirilmiştir. 

Daha sonra özellikle Birinci Dünya Savaşı sonrasında imzalanan Sevr Barış Anlaşamasında, İtilaf Devletleri'nin karışıklık çıktığında işgal edilmesini şart koştuğu iller arasında özellikle bu altı il zikredilmiştir.


Benzer Haberler & Reklamlar