Thuribulum: Thurible

Thuribulum nedir, thurifer nedir,

Thuribulum (Thurible); Latince tütsü anlamına gelen thuribulum, Eski Yunan ve Roma Döneminde kullanılan buhurdanlara ve buhurdanlar kullanılarak yapılan ayinlere verilen isim.  Genellikle ayaklı ve iki kulplu meyvelik şeklindedir; üzeri sahan kapağı gibi yüksek ve konik, süslemeli bir kapakla kapatılmakta, dumanlar bu kapakta bulunan deliklerden çıkmaktadır. 

Öte yandan günümüz batı dillerinde aynı anlamda kullanılan Thurible kavramının Antik Yunanca'da kurban anlamına gelen thuos'tan türeyen kurban etmek (adamak) anlamındaki thuein kelimesinden türediği belirtilmektedir.

 Bakınız: Buhurdan

Uygulama, İkinci Yahudi Tapınağı zamanında Yahudiliğin daha önceki geleneklerine dayanmaktadır

Thurible, Hıristiyanlıkta ibadet hizmetleri sırasında tütsünün yakıldığı zincirlerden asılı metal bir buhurdandır. Roma Katolik, Doğu Ortodoks, Doğu Asur Kilisesi ve Doğu Ortodoks dahil olmak üzere Hıristiyan kiliselerinde ve ayrıca bazı Lutheran, Eski Katolik, Birleşik Metodist, Reform, Presbiteryen Kilisesi ABD, Anglikan kiliselerinde  kullanılır. Roma Katolik, Lutheran ve Anglikan kiliselerinde, thurible taşıyan sunak sunucusuna thurifer denir. 

Dini kullanımının ötesinde, thurible, bazı Gnostik Kiliseler, Masonluk (özellikle yeni locaların kutsanmasında) ve benzeri tarikatsal oluşumların  manevi veya törensel geleneklerde de kullanılır.

Thuribles bazen tören büyüsü uygulamasında kullanılır.

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar