The American Research Institute in Türkiye: ARIT

The American Research Institute in Türkiye nedir, Türkiye'deki Amerikan Araştırma Enstitüsü nedir, ARIT nedir,

The American Research Institute in Türkiye (ARIT: Türkiye'deki Amerikan Araştırma Enstitüsü) 1964 yılında Amedirka'nın New York eyaletinde kurulmuş, IRS (Internal Revenue Service) onaylı kar amacı gütmeyen araştırma kuruluşudur. Kurumun internet adresi, https://aritweb.org'tur. 

Beşeri ve sosyal bilimlerin tüm alanlarında Türkiye ile ilgili Kuzey Amerika ve Türkiye araştırmalarını destekleme amacındaki ARIT, İstanbul ve Ankara'da araştırma merkezleri ve kütüphaneler kurarak ve Türkiye'de ve Türkiye hakkında ileri araştırmaları desteklemek için burs programları yöneterek, bu amaçlara destek sağlamaktadır.

ARIT, burs programları aracılığıyla Türkiye'deki ABD merkezli akademisyenleri, kendi ülkelerinde ve yurtdışında çalışan Türk araştırmacıları ve bazen de üçüncü ülke bursiyerlerini desteklemektedir.

İstanbul ve Ankara'daki ARIT merkezleri, bireysel araştırma projelerini kolaylaştırmanın yanı sıra, akademisyenler ve kurumlar arasında işbirlikleri ve değişimleri teşvik etmekte ve yerel çalıştaylar ve konferanslar geliştirmektedir.

ARIT'ın Ankara'daki kütüphanesi Türkiye ve Yakın Doğu sanatı ve arkeolojisine odaklanmıştır.

ARIT'ın İstanbul'daki kütüphanesi Bizans ve Osmanlı Araştırmalarını kapsamaktadır.

Kurum aynı zamanda Amerikan Yabancı Misyonlar Komiserleri Kurulu Kütüphanesi ve Arşivlerini de  bünyesinde barındırmaktadır.

ARIT'ın iletişim adresi; 3260 South Street
Philadelphia PA 19104
+ (215) 898-3474


Benzer Haberler & Reklamlar