Tatum: Tatum Vergisi

Tatum nedir? Tatum Vergisi nedir?

Tatum (Tatum Vergisi); Asurlular döneminde kervanların Anadolu'ya girişinde yerel krallıklara ödediği yol vergisidir. Verginin mal değeri üzerinden belirli oranlarda alındığı tahmin edilmektedir. Tatum Vergisinin büyük bölümünün karakol giderleri ve güvenlik hizmetleri için harcandığı bilinmektedir.


Benzer Haberler & Reklamlar