Sefine: Sefine nedir?

Sefine ne demekir, Sefine nedir, Sefine kimdir?

Sefine; gemi demektir. Arapça sfn kökünden türetilen ve gemi anlamına gelen safīnat sözcüğünün Türkçeleşmiş halidir. Aramice veSüryanice'de  düz kesilmiş tahta, sal anlamına gelen səpīnā (sapīntā) sözcüğünden Arapça'ya intikal ettiği tahmin edilmektedir. Etimolojik olarak bu kelimenin Akatça'a  "düzlemek, düzeltmek" anlmına gelen sapānu kelimesiyle bağlantılı olduğu da ileri sürülmektedr.

Sefine; Şırnak'taki Cudi Dağı'nda Nuh'un Gemisi'nin karaya indiği yer olduğuna inanılan alana verilen addır. 

Sefine; Sahabeden İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in kölelerinden Ebû Abdirrahmân'ın lakabıdır.  İranlı ve asıl adı Kays olan Ebû Abdirrahmân (Ebü’l-Bahterî) Sefîne'ye (ö. 80/699 [?]) bu lakap, İslam Peygamberi Hz. Muhammed tarafından verilmiştir.  Hadis'te yer alan rivayete göre bir sefer sırasında yorulan bazı sahâbîler Resûlullah’ın emri üzerine birtakım eşyalarını ona yüklemiş, çok miktarda eşyayı taşıyabildiğinden Hz. Peygamber kendisine “sefîne” diye takılmış, o günden sonra bu lakapla anılmıştır.


Benzer Haberler & Reklamlar