Renancourt Venüsü: Venus of Renancourt

Renancourt Venüsü nedir? Renancourt Venüsü nerede bulunmuştur?

Renancourt Venüsü (The Venus of Renancourt);  2019 yılında; Fransa’nın Amiens kentinde bulunan 'ana tanrıça' formundaki 4 santim boyunda taşa oyularak yapılmış 23 bin yıllık heykelciktir. Heykelcik adını,  bulundu yer olan  2014 yılında arkeoloji kazılarına başlanan almaktadır.

Gravetiyan kültürünün özelliklerini taşıyan Renancourt Venüsü. Avrupa’da Üst Paleolitik dönemin belirtin stilistik üslubu taşıyor. Kalça, göğüsler ve uyluk kısmı normalden daha iri ve Avusturya’daki Willendorf’un ya da Fransa’daki Brassempouy’da bulunan Venüsler gibi, ızgara şeklinde kesiklerden oluşan saç stiline sahip.


Benzer Haberler & Reklamlar