Reflectance Transformation Imaging: Yansıtma Dönüşümlü Görüntüleme

Yansıtma Dönüşümlü Görüntüleme nedir? RTI nedir? Reflectance Transformation Imaging nedir?

Yansıtma Dönüşümlü Görüntüleme Tekniği; (Reflectance Transformation Imaging - RTI) özellikle piktografi, epigrafi ve arkeolojik araştırmalarda kullanılan bir görüntüleme tekniğidir.

RTI, bir nesne yüzeyinin farklı açılardan aydınlatılmasıyla elde edilen görüntü verilerinden sentezlenen yansıtma değerlerini kullanarak nesne yüzeyinin mikro-topografyasını ortaya çıkaran sayısal bir fotoğraflama yöntemidir. Özellikle tahribata uğramış arkeolojik eserlerin yüzey detaylarının belgelenmesinde ve yorumlanmasında ya da yazıt taşıyıcısı yüzeyindeki aşınmış harflerin karakterize edilmesinde görsel algıyı artırarak analiz süreçlerine pozitif katkılar sunmaktadır.


Benzer Haberler & Reklamlar


Arkeolojik Haber