Profan: Profanum

Profan nedir? Profanum ne demektir?

Profan (Profanum): Latince kökenli din dışı, kutsal olamayan alan ve kavramları ifade eden terimdir. Latince'de kavramın tam karşılığı "tapınak önü" (tapınak dışı" demektir ve  tapınak anlamına gelen "fanum" ile ön anlamına gelen "pro" kelimelerinden türemiştir.

Profan kavramı günümüz dünyasında kutsal kavramı dışında kalan her şeyi ifade etmek için kullanılmaktadır.

Kullanılan alanlara göre bazı alt anlamları da vardır ki onlar da şöyle sıralanabilirler:

1. Laik. Doğal ve bilimsel sınırlar içinde yer alan, kutsallık, maneviyat, büyü ve fizikötesi içermeyen kavramlar.

2. Dini amaçlı olmayan yapılar.

3. Ezoterik kült ve tarikatlarda,  doğa sınırları içinde kalan, gizem barındırmayan alanlar ve gizemli alanlar ile sırlara ulaşamamış, erişmesine imkan bulunmayan kişiler... Masonluk özelinde tarikata girmemiş, tapınak dışında kalan insanlar...

4. Gündelik hayatta var olan, sembolik anlam içermeyen olgu, oluşum, kavram, nesneler....

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar