Osmanlı-Türk Müziğine Bakışlar: Tarih, Teori ve İcra

Osmanlı-Türk musikisi alanının değerli temsilcilerinin kaleme almış olduğu makalelerden müteşekkil bir kitap.

Fikret Karakaya -  Sunuş Bilen Işıktaş - 1950lerde Türkiye’de liberalleşmenin popüler kültür ve Türk müziğine yansımaları Cenk Güray - Edvâr geleneğindeki makam kültürünün izlerini ilm-i nücûm kitaplarında sürmek Dilhan Yavuz - "Ten tene”den “düm-tek”e: 9.-16. yüzyıllar arası usûl kavramı Duygu Taşdelen — Nilgün Doğrusöz — Ali Ergur - Gelenek, değişme, arayış: Rauf Yekta Beyin besteciliğinde geleneği sahipleniş ve deneysel yönelim Ersu Pekin - anburun önlenemeyen yükselişi Fatma Adile Başar  - Az tanınan önemli bir hanım bestekârımız: Câvide Hayri Hanım Barış Bozkurt- Kayıtların frekans analizi Fikret Karakaya - Cemil Beyin tanburundaki "bağlanmamış” perdeler M. Kemal Karaosmanoğlu - Türk makam müziği eserlerinin frekans analizi: Yöntemler, zorluklar M. Hakan Cevher  - Türk musikisi polemikleri Hikmet Toker - 19. yüzyıl Osmanlı sarayı müzik kumullarının süreklilik fenomeni üzerinden irdelenmesi Hüseyin Kıyak - OsmanlIdan Cumhuriyetle geçiş sürecinde modern bir müzisyen: Nuri Duyguer Judith I.Haug - Güfte mecmuaları, eser kavramı ve notasız aktarım Mehmet Ali Sanlıkol - Caz müziği notalarında klasik Türk müziğindeki vezin mefhumu arayışı Mehmet Uğur Ekinci - Kantemiroğlu notasında vezin kavramı Miltiadis Pappas - Dede Efendfnin Rum kaynaklarında yer alan duyulmamış eserleri Okan Murat Öztürk - Makam-tarifli lâhinlerde nazarî bakımdan iki temel hareket tarzının mevcudiyeti: dairevî ve müstakim hareketler Onur Güneş Ayaş - 19. yüzyıl Türk müziğinin bozulma ve bitiş devri miydi? İdeolojik bir söylemin arkaplanı N. Oya Levendoğlu — Ezgi Tekin Arıcı - 20. yüzyıl sazeseri besteciliğinde radikal bir  dönüşümün temsilcisi : Cinuçen Tanrıkorur Ozan Baysal - Perdede güfteyi duymak Recep Uslu - Meragi’nin terimlerindeki bazı zorluklar ve çözüm önerileri Süleyman Şenel - Âşık tarzı bir ayaklı kalenderinin (müstezâd) notaya alınmasında karşılaşılan problemler Tamer Kütükçü - Dügâh Kâr’m dört mevsimi: Türk musikisinde esere “performer-oriented theory” (icracı-merkezli kuram) üzerinden yaklaşmak ve kimi değerlendirmeler Zeynep Tarım - Osmanlı altıncı yüzyıl sanatı içinde musiki tarihi, kaynakları ve sorunları  

Teknik Bilgiler
ISBN: 9786053965299
Yazar: Kolektif
Yayın Dili:Türkçe
Editör : Fikret Karakaya
Yayın Yılı: 2021
Cilt tipi: Karton Kapak
Sayfa Sayısı: 383 Sayfa
Ölçü: 16,50 x 24 cm

Detaylı Bilgi: https://www.arkeolojisanat.com/shop/urun/osmanli-turk-muzigine-bakislar-tarih-teori-ve-icra_11_25327.html


Benzer Haberler & Reklamlar