Osmanlı Devleti'nin Konservatuvarı Darülelhan

Osmanlı Devleti'nin Konservatuvarı Darülelhan adlı eser, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı yayınları arasında neşredildi.

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından yayımlanan Osmanlı Devleti'nin Konservatuvarı Darülelhan adlı eser günümüz konservatuvarlarının ilk temsilcisi olan Dârülelhan’la ilgili pek çok belgenin bulunduğu Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı'ndan ve bazı kişisel arşivlerden faydalanılarak kaleme alınmış.

Büyük bölümü ilk defa yayımlanan belgeler, musiki tarihi açısından büyük öneme sahip olmakla beraber Darülelhan tarihine dair birtakım önemli bilgileri kapsıyor. Hem bu yönüyle hem de dönemin musiki eğitimini ortaya koyması açısından önemli bir kaynak olma özelliği taşıyan eserde, okulun açıldığı günden kapandığı yıla kadar geçirdiği evreler kronik olarak inceleniyor.

193 sayfadan oluşan arşiv niteliğindeki eser, Balgat’taki Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı binasında ve Kızılay Kitap Satış Bürosunda satışa sunuluyor. Kitapseverler, https://emagaza-akm.ayk.gov.tr/ adresindeki e-mağazadan da esere ulaşabiliyor.


Benzer Haberler & Reklamlar