Onyx: Oniks Taşı

onyx nedir? Oniks nedir? onyx taşı nedir?

Onyx (Oniks); değerli bir taş türüdür. Onyx taşı, yer altında kaynama seviyesine gelen sıcak suların, kalsiyum karbonat, magnezyum karbonat, bakır, demir oksit ve florin minerallerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Mermere benzemekle birlikte, daha derinlerde bulunmakta ve mermerden farklı olarak ışığı geçirecek saydamlıktadır.

Kuvars'ın kriptokristalin bir türü olan oniks, farklı renklerde birçok katmana sahiptir. Katmanların renkleri değişkendir ve beyazdan siyaha kadar birçok farklı renkte olabilir. Bir oniks türü olan Sardoniks (Sardonyx) ise renkli şeritler kırmızının tonlarıdır. Saf siyah oniks pek yaygın bulunsa da renkli oniksler kadar yaygın bulunmaz. Bazen kalsit gibi farklı taşlara da hatalı bir şekilde oniks dendiği olmuştur. Oysa örneğin kalsit, onikse oranla çok daha yumuşaktır ve daha yaygın bulunur. Kimyasal formulü SiO2, silikon dioksit, olan oniksin Mohs skalasına göre sertliği 7'dir.

Onyx isminin Asur dilinde "yüzük, halka" anlamında gelen sözcükten türediği tahmin. edilmektedir.


Benzer Haberler & Reklamlar