Mülkname: Temlikname

Mülkname nedir, Temlikname nedir, Hibename,

Temliknâme (mülk-nâme));  Müslüman devletlerde, genellikle devlete hizmet eden ve yararlı iş yapanlara devlet başkanı tarafından mülk verilen yerlerin belgesidir. Mülk, karşılıksız verildiği için bu belgeye Hibename de denilmekteydi.  Osmanlı padişahları tarafından bilhassa devlet bütçesinin açık verdiği zaman­larda gerekli parayı temin için bir yer, bir kişiye mülk olarak temlik edildiğine bu belge verilirdi. Belge ilgili arazinin kime ait olduğuna dair ispat için verilmekte­ydi. Mülknâme, öncelikle padişah tarafından onanırdı. Daha sonra bu bel­genin hukuka ve padişahın emirlerine uygun olduğunu Divan-ı Hümayun onardı.

Arapça sözlükte temlîk “mülk olarak vermek” anlamındadır. Temlikname de terim olarak bir hükümdarın mîrî araziden veya şahıslardan devlete intikal eden arazi ve binalardan bazı yerleri devlete hizmet etmiş kimselere mülk şeklinde tahsis etmesini ifade eder.

Selçuklular devrinden kalma sınırlı sayıda temliknâmeler vardır.

Diplomatik açıdan değerlendirildiğinde temliknâmenin aslında bir berat veya hüccet olduğu görülmektedir.


Benzer Haberler & Reklamlar