Mezopotamya'ya Sami Göçleri

Mezopotamya tarihinde üç büyük Samî Göç hareketi yaşanmıştır.

Mezopotamya tarihinde yaşanan üç büyük Samî Göç hareketinin en güçlü ve sürekli dalgası kuzeye yönelik olanıdır.

İlk büyük Samî Göçü; (Birinci Sami Göçü) yaklaşık olarak MÖ. 3. Binyıl öncesinde başlayan ve M.Ö. 2500’lerde daha da yoğunlaşan Akkadlar’ın göçüdür.

İkinci Samî Göçü (Martu Göçleri / Amurru göçleri); MÖ. 3. Binyıl sonları ile 2. Binyıl başlarında yaşanmıştır. Amurrular aslında 3. Binyılda Mezopotamya’ya asker ve işçi olarak gelmişler ancak 2. Binyılın başlarında siyasi olarak da egemen olmuşlardır.

Üçüncü büyük Samî Göçü (Arami Göçleri); Deniz Kavimlerinin göçleri de denilen Ege göçlerinin meydana getirdiği karışıklıklardan doğan ve bir kaç yüzyıl devam devam eden Arami kabilelerinin göçleridir

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar