Gorgon: Gorgo

Gorgon nedir? Gorgo nedir? Gorgonlar kimdir? Gorgolar kimdir?

Gorgon (ya da gorgo); Yunan Mitolojisi'nde yılan saçlı, gözlerine bakanları taşa çevirme gücüne sahip, kötü kalpli ve kötülük yapan 3 kızkardeşe verilen addır. Adları Sthenno, Euryale ve Medusa'dır. Graiaların kızkardeşleri olan Gorgonların içlerinde sadece Medusa ölümlüdür ve Perseus tarafından öldürülür.

Gorgonlar (ya da Gorgolar);  Yunan mitolojisinde yılan saçlı Medusa ve kardeşleri Stheno ile Euryale'nin ortak adıdır. Mitolojik tasvirlere göre keskin dişli, saç yerine başlarında canlı yılanlar olan, dişi canavarlardır.

Graialar gibi Phorkys ile Keto'nun kızları olan Sthenno, Euryale ve Medusa adlı üç canavar kızkardeştir.

Gorgon; aynı zamanda Yunan sanatında, kökeni mitolojik yaratıklara dayanan saçları yılanlardan oluşan, bakışları korku salan kadın başı biçiminde bezeme ögesidir.

Bu öge, Yunan Mitolojisi'nde, baktıkları kişiyi taşa döndüren Stheno, Euryale ve Medusa adlı üç kız kardeşi simgeler.

Bunlar arasında en ünlüsü Medusa'dır ve gorgon yerine Medusa sözcüğü yaygınlaşmıştır.

Medusa genellikle yuvarlak bir madalyon içerisinde yılan saçlı kadın başı olarak betimlenmiştir.

Bakınız: Graialar

Bakınız: Gorgolar (Hesiodosun-anlatımıyla)

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar