Graialar

Graialar nedir?

1. Graialar: Gorgonların kardeşleri olan Graialar; Pontos ve Gaia'nın çocukları Phorkys ile Keto'nun kızlarıdır. 

Phorkys ve kardeşi Keto'nun birleşmesinden (daha doğdukları gün kocakarı olan) Graialar ve Gorgolar doğar.  Adları Kocakarı anlamına gelir. Graia'lar hiç güneş görmeyen batıda yaşarlar.

Hesiodos bu yaratıkların doğuştan ak saçlı ve ihtiyar olduklarını yazar: "Güzel yüzlü, doğuştan ak saçlıdır onlar, ölümsüz tanrılar da Kocakarı der onlara, yeryüzünde dolaşan insanlar da. Pemphredo'nun güzel, Enyo'nun san tülleri vardı"

Hesiodos'a göre birinin adı Pemphredo, ikincisinin Enyo'dur, üçüncüsünün adını ozan söylemez, başka mythos yazarlarına göre onun adı Dino'dur. 

Kocakarıların bir tek dişi, bir tek gözü varmış ve aralarında bu tek dişle, tek gözü değiş tokuş ederlermiş.

Graiaların hiç güneş görmeyen Batı'da yaşamaları ve ihtiyar olarak simgelendirilmeleri; belki soğuk ve karanlık ülkelerde canlılığın tazelenmediği inancına dayanır.

Bu yaratıkların adı Medusa ve Perseus efsanelerinde geçer.

Medusa,

Perseus.

2. Graia'lar:  Pontos'la Gaia'nın oğlu Phorkys ve kızları Keto birbirleriyle evlenirler ve olağanüstü yaratıklar meydana getirirler: Graia'lar, yani Kocakarı'ları ve Gorgo'lar.

Hesiodos Graia'ları şöyle tanımlar:

Phorkys'le birleşen Keto Graia'ları doğurdu,

güzel yüzlü, doğuştan ak saçlıdır onlar, 

ölümsüz tanrılar da Kocakarı der onlara,

yeryüzünde dolaşan insanlar da.

Pemphredo'nun güzel,

Enyo'nun sarı tülleri vardı.

Üçüncü Graia'nın adını söylemez, başka mythos yazıcılarına göre Dino imiş. Graia'ları iki değil de üç diye kabul eden bu efsanelere göre, Kocakarıların bir tek dişi, bir tek de gözü varmış ve aralarında değiş tokuş ederlermiş bunları. Graia'lar hic güneş görmeyen batıda yaşarlarmış.

Graia'ların rol oynadıkları tek efsane Perseus efsanesidir. Bu yiğit Medusa'yı öldürmeye gidince, önce yol üstünde bekçilik eden Kocakarı'lara rastlamış. Gorgo'ların oldukları yere varmasını önlemekmiş görevleri. Ama bir tek gözleri olduğu için, kim bekçilik edecekse o gözü takar ve yol ağzına dikilirmiş. O sırada öbürleri gider, uyurmuş. Perseus bu tek gözü çalmak ve Graia'ların üçünü de uyutmak yolunu bulmuş. Böylece Gorgo'lara yaklaşıp Medusa'yı öldürmeyi başarmış. Gözü de bir göle atmış.

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar